Cyfeirio achos llawfeddyg at yr heddlu

Published
image captionCafodd yr Athro Berry ei wahardd ym mis Ionawr wedi i'r marwolaethau ddod i'r amlwg

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau fod achos y llawfeddyg iau wedi cael ei gyfeirio atyn nhw.

Cafodd yr Athro David Paul Berry ei wahardd o'i waith yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd ym mis Ionawr yn dilyn wyth marwolaeth y "gellid fod wedi eu hosgoi".

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Hurley: "Mae'r mater hwn wedi cael ei gyfeirio aton ni gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro.

"Yn dilyn adroddiad gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon i'r mater rydym wedi siarad gyda'r crwner ac rydym nawr yn ymgynghori gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron er mwyn edrych ar y ffeithiau."

Yn gynharach fe wnaeth y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wrthod galwadau i gynnal ymchwiliad cyffredinol i ysbytai Cymreig er mwyn tawelu meddwl y cyhoedd ynglyn a safonnau o fewn y gwasanaeth iechyd.

Dim angen ymchwiliad?

Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol oedd wedi cyflwyno cwestiwn brys yn gofyn am ddatganiad gan Mr Drakeford.

Dywedodd y gweinidog mewn ymateb: "Mae unrhyw farwolaeth y gellir ei osgoi yn y gwasanaeth iechyd yn fater o ofid dwys.

"Mae'n rhaid i bob sefydliad gael systemau llywodraethu clinigol cadarn ar waith i archwilio canlyniadau cleifion fel mater o drefn a gweithredu ar unwaith os oes pryderon yn codi.

"Ataliwyd llawfeddyg yn Ysbyty Athrofaol Cymru o ganlyniad i broses o'r fath".

Fe alwodd y Ceidwadwyr am adolygiad i ysbytai Cymru, gan dynnu sylw at y ffaith fod Coleg Brenhinol y Llawfeddygon hefyd wedi galw am un.

Dywedodd Mr Drakeford nad oedd angen adolygiad gan fod yr achos dan sylw wedi dod i'r amlwg "heb unrhyw adolygiad allanol".

Straeon perthnasol