Lladrad Abertawe: Arestio pedwar

Cyhoeddwyd

Mae heddlu yn Abertawe wedi arestio pedwar dyn yn dilyn lladrad yn y ddinas ddydd Llun.

Roedd dyn 44 oed yn parcio ei gar mewn garej ger tafarn y White Swan ger Ffordd Matthew pan gafodd ei daro i'r llawr gan saith o bobl oedd yn sefyll ger eglwys gyfagos.

Fe wnaethon nhw hefyd ymosod arno cyn dwyn y car.

Mae'r pedwar dyn sydd wedi eu harestio - sy'n 25, 27, 30 a 32 - yn cael eu dal gan yr heddlu yng Ngorsaf Heddlu Abertawe.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod ymchwiliad i'r digwyddiad yn parhau ac maen nhw am i unrhyw un welodd y car - Volvo C70 du - i gysylltu â nhw ar 101 neu drwy ffonio Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.