Cyfeirio mesur asbestos i'r Goruchaf Lys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Theodore Huckle yn aelod o'r llywodraeth ac yn darparu cyngor cyfreithiol iddynt

Mae'r Mesur Asbestos, sy'n ceisio gorfodi cwmnïau i dalu costau meddygol staff sy'n sâl oherwydd asbestos, wedi cael ei gyfeirio i'r Goruchaf Lys gan y cwnsler cyffredinol.

Byddai'r mesur, gafodd ei gymeradwyo gan y Cynulliad yr wythnos ddiwethaf, yn gorfodi cwmnïau i dalu arian yn ôl i'r GIG pan fo gweithwyr angen triniaeth oherwydd effeithiau asbestos.

Hwn yw'r tro cyntaf i fesur gael i gyfeirio gan y cwnsler cyffredinol ond mae achosion tebyg wedi cael eu cyflwyno ddwywaith o'r blaen gan lywodraeth y DU.

Yn ôl y cwnsler cyffredinol, Theodore Huckle QC, cafodd y penderfyniad ei wneud yn dilyn cwynion gan gwmnïau yswiriant oedd yn dweud nad oedden nhw'n credu fod y mesur yn dod o fewn cymhwysedd y Cynulliad.

Mae hyn er gwaetha'r ffaith bod Llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler wedi dweud fod gan y Cynulliad y pwerau angenrheidiol er mwyn pasio'r mesur.

Asbestos

Cafodd y mesur ei gyflwyno gan aelod o'r meinciau cefn Mick Antoniw er mwyn galluogi'r gwasanaeth iechyd i hawlio arian yn ôl gan gyflogwyr neu yswirwyr am drin cleifion sy'n dioddef o afiechydon wedi eu hachosi gan asbestos.

Mae Mr Antoniw'n credu y byddai'r mesur yn golygu bod £1 miliwn y flwyddyn yn cael ei gasglu - arian fyddai'r gwasanaeth iechyd yn gallu ei ddefnyddio er mwyn rhoi cymorth i bobl sydd ag afiechydon fel mesothelioma.

Mae mesur arall gafodd ei basio'r flwyddyn hon, sef y Mesur Sector Amaethyddol, eisoes wedi cael ei gyfeirio i'r Goruchaf Lys.

Fe wnaeth y llys hefyd orfod penderfynu os oedd mesur cyntaf y Cynulliad i gael ei phasio ers i'r Senedd dderbyn pwerau deddfu llawn - y Mesur Is-ddeddfau Llywodraeth Leol - yn gyfreithlon.

Y casgliad oedd bod y mesur yn disgyn o fewn pwerau'r Cynulliad.

Bydd yr achos yn cael ei glywed yn y Goruchaf Lys ym mis Chwefror.

Straeon perthnasol