Gwahardd dau o Ysgol Brynrefail

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r BBC wedi clywed fod y ddau sydd wedi eu gwahardd yn gweithio yn Ysgol Brynrefail

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau bod dau aelod staff dysgu wedi cael eu gwahardd o'u swyddi tra mae'r cyngor yn cynnal ymchwiliad.

Mae'r BBC ar ddeall mai Ysgol Brynrefail yn Llanrug yw'r ysgol dan sylw.

Nid yw hyn wedi cael ei gadarnhau gan Gyngor Gwynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Gallwn gadarnhau fod dau aelod o staff dysgu'r Cyngor wedi cael eu hatal o'r gwaith dros dro nes cwblhau ymchwiliad mewnol. Ni fydd y Cyngor, na'r ysgol berthnasol, yn gwneud unrhyw sylw pellach tra bo'r mater yn derbyn sylw."