Cyfarwyddwr yn amddiffyn ei ysbyty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Graham Shortland yn dweud bod y teuluoedd wedi cael gwybod am y sefyllfa cyn y cyhoedd

Mae cyfarwyddwr meddygol wedi amddiffyn gwasanaeth iau ei ysbyty yn dilyn wyth marwolaeth y "gellid fod wedi eu hosgoi".

Mae'r Athro David Paul Berry wedi cael ei wahardd o'i waith Ysbyty Athrofaol Caerdydd ers mis Ionawr.

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol yr ysbyty Dr Graham Shortland fod archwiliad mewnol wedi darganfod bod rhywbeth o'i le a bod camau wedi cael eu cymryd ers hynny i "sicrhau bod y cyhoedd yn ddiogel".

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod nhw'n ymwybodol o'r sefyllfa a'u bod nhw'n fodlon fod y camau cywir wedi cael eu cymryd gan y bwrdd iechyd wedi i'r sefyllfa ddod i'r amlwg.

Pryderon

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr Athro Paul Berry ei wahardd yn llawn ym mis Ionawr

Symudodd yr Athro Berry i Gymru o Gaerlŷr ac fe gafodd ei atal rhag cynnal llawdriniaethau cymhleth yn Hydref 2012 wedi i bryderon am ganlyniadau cleifion dan ei ofal ddod i'r amlwg.

Cynhaliwyd ymchwiliad mewnol ac fe gafodd pryderon y bwrdd iechyd eu cadarnhau ac fe gafodd ei wahardd o'i holl ddyletswyddau ym mis Ionawr.

Yn dilyn hyn fe wnaeth Coleg Brenhinol y Llawfeddygon gynnal dau ymchwiliad.

Daeth yr ail o'r rhain i'r casgliad, o edrych ar achosion 31 o gleifion gafodd lawdriniaethau cymhleth ar yr iau ganddo, fod deg wedi marw a bod wyth o'r marwolaethau hynny'n rhai y gellid fod wedi eu hosgoi.

'Problem gyda llawfeddyg, nid y gwasanaeth'

Dywedodd Dr Graham Shortland wrth raglen Good Morning Wales: "Mae hyn yn ymwneud â llawdriniaeth iau gymhleth - dyw e ddim yn cynnwys unrhyw lawdriniaethau eraill gafodd eu cynnal."

Ychwanegodd fod ymchwiliad annibynnol wedi dangos mai "problem gyda llawfeddyg penodol oedd hwn, nid problem o fewn y gwasanaeth".

Pan ofynnwyd iddo pam mai nawr oedd y wybodaeth wedi dod i'r amlwg, dywedodd: "Roedden ni'n teimlo ei fod yn bwysig i gael trafodaeth gyda'r teuluoedd sydd wedi eu heffeithio ac fe fydden ni wedi gwneud yn siŵr fod hyn wedi cael ei wneud yn gyhoeddus ar amser priodol.

"Ein dyletswydd oedd hysbysu'r teuluoedd yna yn gyntaf."

'Anodd dychmygu'

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi "ymddiheuro'n ddiamod" i'r teuluoedd sydd wedi eu heffeithio.

Stephen Allen yw prif swyddog y cyngor iechyd cymuned sy'n goruchwylio gwaith y bwrdd iechyd.

Dywedodd: "Mae'n amser anodd i'r teuluoedd dan sylw ac mae'n anodd dychmygu'r hyn maen nhw'n mynd drwyddo."

Un o'r bobl sydd wedi dioddef profedigaeth yw Ms Maria Davies o Gasnewydd - bu farw ei phartner Martyn Rogers ar ôl derbyn llawdriniaeth y llynedd ac mae hi wedi gofyn i'w chyfreithwyr i ymchwilio ymhellach.

'Torri ei chalon'

Dywedodd ei chyfreithiwr Emma Rush fod Ms Davies wedi amau bod rhywbeth o'i le a bod hyn wedi cael ei gadarnhau gan ymchwiliad Coleg Brenhinol y Llawfeddygon.

"Ar ran Maria mae colli un annwyl yn amlwg yn erchyll mewn unrhyw sefyllfa," meddai Ms Rush.

"Ond pan rydych yn darganfod wedyn eich bod wedi colli eich un annwyl ac y gallai hynny fod wedi ei osgoi, alla i ddim dechrau dychmygu sut mae hynny'n teimlo.

"Yn amlwg mae hi'n torri ei chalon."

Mae'r bwrdd iechyd wedi sefydlu llinell ffôn arbennig ar gyfer unrhyw un sy'n poeni am y gofal wnaethon nhw dderbyn mewn cysylltiad â llawdriniaeth iau yn yr ysbyty rhwng Chwefror 2011 a Hydref 2012.

Y rhif yw 0800 952 0244 a bydd y llinell yn agored rhwng hanner dydd ac 8pm o ddydd Mercher 11 Rhagfyr tan y dydd Gwener sy'n dilyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol