Yr A487 wedi cau ar ôl damwain

Cyhoeddwyd

Mae menyw yn eu hugeiniau wedi ei hanfon mewn cyflwr difrifol i Ysbyty Bronglais yn dilyn damwain rhwng dau gar ar yr A487 yng Ngheredigion.

Mae dyn sy'n ei dridegau hefyd wedi cael ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau man.

Cafodd y gwasanaeth tân ei galw tua 10.20am ac mi fuon nhw'n helpu'r fenyw i ddod allan o'i cherbyd.

Roedd ambiwlans ac ambiwlans awyr ar y safle hefyd.

Cafodd yr A487 ei chau rhwng A489 Heol Maengwyn (Machynlleth) a Glandyfi am gyfnod.