Economi Cymru wedi tyfu 1.6% yn 2012

Published

Mae ffigyrau newydd yn awgrymu bod economi Cymru wedi tyfu 1.6% y llynedd yn ôl un mesur o berfformiad economaidd.

Yn ôl y ffigyrau Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) diweddaraf a gyhoeddwyd ddydd Mercher, dim ond mewn dwy ran arall o'r DU y bu yna dwf uwch yn ystod 2012.

Mae'r ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos mai Llundain oedd â'r GYC uchaf yn 2012 (£37,232 y pen), a GYC Cymru oedd yr isaf (£15,401).

Er mai'r ffigwr Cymreig oedd yr isaf, roedd y cynnydd yng Nghymru'r llynedd yn 1.6%. Dim ond mewn dwy ran arall o'r DU y bu yna gynnydd mwy: gogledd orllewin Lloegr (1.7%) a de ddwyrain Lloegr (2.5%).

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos mai yng nghymoedd Gwent y bu'r twf mwyaf yng Nghymru (5.3%).

Crebachodd yr economi 4% yn ne orllewin Cymru, a 2.6% yn Sir Fynwy a Chasnewydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol