Lluniau newydd o Dylan Thomas i'w dangos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Y nod ydy denu cynulleidfa newydd i werthfawrogi gwaith y bardd

Mae lluniau sydd erioed wedi ei gweld o'r blaen o Dylan Thomas yn cael eu dangos fel rhan o ddathliad can mlynedd ers geni'r bardd.

Yn amgueddfa genedlaethol Caerdydd bydd prif Weinidog Cymru yn ymuno gydag arbenigwyr ac aelodau o deulu Dylan Thomas er mwyn lansio rhaglen ryngwladol blwyddyn i gofio am y Cymro.

Bydd Carwyn Jones yn siarad yn ystod y digwyddiad gan ddweud beth fydd y prif ddigwyddiadau yn 2014.

Yn ystod y diwrnod hefyd bydd rhai o luniau o fywyd Dylan Thomas yn cael eu dangos bydd yn rhoi syniad o fywyd teuluol y dyn.

Rhai eraill fydd yn cymryd rhan ydy'r awdur Gwyneth Lewis, y delynores Claire Jones ac wyres y bardd, Hannah Ellis.

Cefnogwyr newydd

Yn ol y trefnwyr y nod ydy creu perthynas hir dymor dramor a cheisio denu cynulleidfa newydd mewn gwledydd fel America, Canada ac India i werthfawrogi gwaith Dylan Thomas.

Bydd yna raglen addysgiadol ar draws y byd a fydd yn cynnig adnoddau i athrawon fel bod disgyblion yn medru dysgu am y dyn a gafodd ei eni yn Abertawe.

Dywed y Prif Weinidog, Carwyn Jones, bod y rhaglen yn dangos nad dim ond pobl Cymru sydd eisiau dathlu penblwydd Dylan Thomas.

"Bydd yr wŷl yn golygu y gall pobl ganfod neu ail ddarganfod Cymru.

"Bydd Dylan Thomas yn atgyfodi cariad tuag at lenyddiaeth ac yn ysbrydoli pobl o wahanol oedranau i deimlo cysylltiad gydag ein diwylliant cyfoethog. Dyma gyfle i ddangos Cymru i'r byd ac i godi statws y ffigwr lenyddol wych yma."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol