Cyfarfod "anferth" rhwng y rhanbarthau a'r undeb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae hyfforddwr y Scarlets Simon Easterby wedi dweud bod y cyfarfod yn un "anferth"

Bydd cynrychiolwyr o'r pedwar rhanbarth rygbi yn cyfarfod gydag Undeb Rygbi Cymru (URC) yn ddiweddarach er mwyn ceisio cael cytundeb ar y ffordd ymlaen.

Mae'r Scarlets, Y Gleision, Y Gweilch a'r Dreigiau wedi dweud eu bod nhw eisiau chwarae yn erbyn timau Lloegr yn hytrach na chwarae yng ngwpan Heineken.

Mae prif hyfforddwr y Scarlets, Simon Easterby wedi dweud bod y cyfarfod yn un "anferth".

Fe allai'r pedwar rhanbarth gymryd camau cyfreithiol er mwyn cael yr hawl i chwarae yn erbyn clybiau Lloegr.

Roedd y rhanbarthau yn awyddus i ymuno gyda chwpan rygbi newydd a fyddai'n cynnwys 20 o glybiau. Cafodd y syniad ei grybwyll gan dimau Ffrainc a Lloegr.

Ond dyw'r cynllun ddim yn mynd yn ei flaen ar ôl i'r undebau cartref, heblaw am Loegr, ddweud eu bod wedi ymrwymo i gwpan Heineken.

Mae yna son cynyddol na fydd y rhanbarthau yn arwyddo cytundeb newydd tan 2018 gydag URC cyn y dyddiad cau ddiwedd Rhagfyr.

Mae'r cytundeb presennol yn golygu bod chwaraewyr yn cael eu rhyddhau i chwarae dros Gymru ac mi fydd y cytundeb hwnnw yn dod i ben ar ddiwedd tymor 2013/14.

Mae'r URC yn dweud ei bod yn cefnogi'r rhanbarthau ac wedi cynnig eu helpu i gadw chwaraewyr Cymru trwy gyflogi'r prif chwaraewyr pan mae eu cytundebau yn dod i ben yn 2014.

Ar hyn o bryd mae'r rhanbarthau yn dweud eu bod nhw yn ffeindio hi'n anodd cynnig cytundebau am fod yna ansicrwydd ynglŷn â chwpan Heineken.

Warburton yn gadael hefyd?

Mae capten Cymru, Sam Warburton wedi dweud wrth Y Gleision ac URC bod yn rhaid iddyn nhw gynnig cytundeb iddo erbyn dydd Mercher neu y bydd yn ymuno gyda chlwb y tu allan i Gymru.

Nid fo ydy'r unig un sydd yn ystyried chwarae dramor ac mae Jonathan Davies yn un o nifer o chwaraewyr ifanc sydd eisoes wedi arwyddo gyda thim tu allan i Gymru.

Yn ôl hyfforddwr y Scarlets, Simon Easterby mae'n holl bwysig bod y rhanbarthau a'r undeb yn dod i gytundeb.

"Mae'n rhaid i'r ddwy ochr ddod at ei gilydd a chael yr un bwriad a gobeithio'r un ffordd o feddwl ynglyn â'r ffordd i ddatblygu'r gêm. Fel arall rydyn ni yn mynd i golli cyfle.

"Dyna pa mor bwysig ydy hwn. Mae'n gyfle mawr i ddiogelu'r gêm yma ar gyfer y pedair neu pum mlynedd nesaf. Does 'na ddim moment bwysicach o fewn y gêm broffesiynol. Mae'r cyfarfod yn un anferth."

Straeon perthnasol