Cymeradwyo ysgol £40m

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd disgyblion Ysgol Cwrt Sart yn symud dan y drefn newydd

Mae cynllun i adeiladu ysgol newydd gwerth £40m yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi ei basio gan y gweinidog addysg, Huw Lewis.

Bydd yr ysgol yn agor yn 2016, gan olygu cau ysgolion Cwrt Sart, Glanafan, Sadfields a Thraethmelyn.

Mae rhai rhieni yn gwrthwynebu'r ysgol newydd ym Maglan, sydd a lle i 1,500 o ddisgyblion cynradd ac uwchradd.

Mae'r ysgol yn rhan o gynllun ad-drefnu addysg yr awdurdod lleol gwerth £93m.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei adeiladu ar Western Avenue ym Maglan.

Bydd adeiladu'r ysgol newydd yn golygu cau ysgolion Cwrt Sart, Glanafan, Sadfields a Thraethmelyn, gyda'r disgyblion yn symud i ysgol ar gyfer plant 3 - 16 oed.

Mae'r cyngor wedi dweud yn y gorffennol bod gan yr ysgolion fydd yn cau gormod o lefydd gwag.

Dywedodd arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Ali Thomas: "Rydw i'n falch bod y Gweinidog wedi penderfynu cefnogi cynllun y cyngor i adeiladu ysgol gyfun yn ardal Baglan."

Mae disgwyl i'r ysgol agor yn 2016, a dywedodd Mr Thomas bod y cyhoeddiad yn dod a cyfnod o ansicrwydd i ben.

"Mae hwn yn ddiwrnod arwyddocaol i ysgolion yr ardal ac i'r Cyngor. Un o'n prif amcanion fel cyngor yw sicrhau canlyniadau gwell i blant a phobl ifanc.

"Bydd gan ddisgyblion yr adnoddau diweddaraf mewn ysgol newydd gyda'r holl fuddion a chyfleoedd mae hynny yn eu creu er mwyn dysgu i'r holl gymuned."

Straeon perthnasol