Tynnu palmentydd 'llygredig' ym Mhontypridd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y slabiau eu gosod fel rhan o gynllun i ddangos diwylliant yr ardal

Bydd palmentydd sydd â geiriau o gân gafodd ei hysgrifennu gan Ian Watkins arnynt yn cael eu tynnu o Bontypridd.

Cafodd y slabiau, sy'n cynnwys geiriau o'r gân 'Streets of Nowhere' y Lostprophets, eu gosod ar Stryd Tâf fel rhan o gynllyn adfywio yn y dref y llynedd.

Fis diwethaf, plediodd Watkins, 36 o Bontypridd, yn euog i nifer o droseddau rhyw difrifol, gan gynnwys ceisio treisio babi.

Dywedodd y cyngor y byddai'r slabiau yn cael eu tynnu cyn gynted a phosib.

Cafodd y slabiau eu gosod fel rhan o gynllun y cyngor i ddangos hanes a diwylliant yr ardal, ac mae geiriau o gân Tom Jones, 'Green Green Grass of Home' hefyd wedi eu rhoi ar balmant yn y dref.

Wedi i Watkins gyfaddef nifer o droseddau difrifol yn Llys y Goron Caerdydd fis diwethaf, roedd galwadau i dynnu'r meini o Bontypridd.

Wedi 'llygru'

Roedd elusen Kidscape wedi galw am eu tynnu, gan ddweud eu bod nhw wedi eu "llygru", a dywedodd AC Pontypridd, Mick Antoniw hefyd y dylai'r cyngor symud y meini.

Dywedodd Mr Antoniw: "Fy marn bersonol yw nad ydy hi'n syniad da i gadw rhywbeth mewn man cyhoeddus sydd a'r arwyddocâd yma.

"Dwi'n meddwl y dylwn ei dynnu yn ddistaw a heb ffwdan.

"Roedd llawer o falchder am y band ym Mhontypridd ac mae'r hyn ddigwyddodd wedi synnu, arswydo a ffieiddio llawer o bobl."

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Gall y cyngor gadarnhau y bydd slabiau gwenithfaen sy'n cynnwys geiriau gafodd eu hysgrifennu gan y pedoffeil Ian Watkins yn cael eu tynnu o strydoedd Pontypridd cyn gynted a phosib."

Cyn y datganiad, dywedodd prif weithredwr elusen Kidscape, Claude Knights: "Mae troseddau Ian Watkins yn frawychus.

"Buasai'n ddoeth i'r cyngor ystyried tynnu'r slabiau. Mae ei waith wedi ei lygru.

"Dylai gael ei dynnu er mwyn y gymuned leol."

Cafodd y Lostprophets eu sefydlu ym Mhontypridd yn 1997 ac fe werthon nhw tua 3.5 miliwn albwm dros y byd.

Straeon perthnasol