Cyllideb Llywodraeth Cymru wedi ei chymeradwyo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kirsty Williams a Leanne Wood wedi taro bargen gyda Llywodraeth Cymru cyn i'r gyllideb gael ei phasio

Mae Aelodau Cynulliad wedi cymeradwyo cyllideb £15 biliwn Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014/15.

Does gan y blaid Lafur ddim mwyafrif yn y Cynulliad ond roedd disgwyl i'r gyllideb gael ei phasio ar ôl i Blaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol daro bargen gyda'r llywodraeth ym mis Hydref.

Yn sgil y fargen mi fydd £50m yn cael ei wario ar gronfa i drin cleifion yn y gymuned yn hytrach nag yn yr ysbyty sef un o ofynion Plaid Cymru.

Bydd £35m yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Grant Amddifadedd Disgyblion - polisi mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dadlau yn gryf o'i blaid. Mae'r arian yma yn cael ei roi i ysgolion lle mae disgyblion yn gymwys i gael cinio ysgol am ddim.

"Penderfyniad iawn"

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt nad yw hi yn bosib i "warchod" yr holl wasanaethau rhag dorriadau Llywodraeth San Steffan.

Y flaenoriaeth meddai hi oedd amddiffyn ysgolion, iechyd a budd-daliadau fel presgripsiwn am ddim, brecwast yn yr ysgol a phas bws ar gyfer pensiynwyr.

Yn gynharach roedd y pleidiau yn amddiffyn y penderfyniad i wneud cytundeb gyda'r llywodraeth.

Dywedodd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru wrth newyddiadurwyr ei bod yn "hyderus ein bod wedi gwneud y penderfyniad iawn".

Doedd y fargen y tro yma ddim yn golygu y byddai'r blaid o reidrwydd yn gwneud yr un peth gyda chyllidebau yn y dyfodol meddai.

Ond mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu'r gwrthbleidiau am gadw 'llywodraeth Lafur sydd yn methu' ar ei thraed.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol