Cerys Potter: Cwest i gael ei gynnal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cerys Potter Foundation
Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd Cerys Potter ar ei gwyliau yn Nhwrci pan y digwyddodd y ddamwain

Mi fydd cwest yn cael ei gynnal i achos marwolaeth merch o Lancarfan ym Mro Morgannwg a gafodd ei lladd mewn damwain rafftio.

Buodd Cerys Potter oedd yn naw oed farw yn 2010 tra ar wyliau yn Nhwrci gyda'i theulu.

Mae pedwar o ddynion o'r cwmni rafftio wedi cael pum mlynedd a hanner o garchar am achosi marwolaeth drwy fyrbwylltra.

Dywedodd tad Cerys, Terry Potter cyn y cwest bod yna gwestiynau i'w hateb:

"Rydyn ni yn teimlo yn gryf bod yna gwestiynau sydd yn ymwneud gyda budd y cyhoedd sydd angen eu gofyn.

"Rydyn ni wedi casglu llawer o dystiolaeth ynglŷn â sefyllfa y diwydiant rafftio yn Nhwrci."

Bydd y cwest llawn yn cael ei gynnal wedi'r adolygiad. Mae'r adolygiad yn mynd i fod yn edrych ar y dystiolaeth. Yn ogystal mae'r crwner wedi dweud y bydd yn ystyried llunio adroddiad pellach fyddai yn cael ei anfon i'r diwydiant twristaidd.

Dywedodd Christopher Woolley: "Os oes na amgylchiadau lle dw i yn teimlo y gallai yna farwolaeth ddigwydd yn y dyfodol efallai y bydd hi yn briodol gwneud adroddiad. Os oes na weithredu i'w wneud ym Mhrydain, fel cynghori cwmniau twristaidd ynglŷn â rafftio dŵr, mae gen i'r grym i wneud hynny."

Mae'r cwest wedi ei ohirio tan fis Chwefror.

Straeon perthnasol