Ad-drefnu unedau brys y gogledd?

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Ysbyty Gwynedd yn un o'r ysbytai allai golli ei uned achosion brys

Mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall y gallai unedau damweiniau ac achosion brys gogledd Cymru gael eu had-drefnu.

Cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford fod ad-drefnu yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd neu Ysbyty Maelor Wrecsam dan ystyriaeth.

Dywedodd Mr Drakeford wrth raglen Manylu BBC Cymru fod y gwasanaeth iechyd yn newid drwy'r amser a bod ad-drefnu yn un o'r posibiliadau sy'n cael eu hystyried.

Yn y cyfweliad gwreiddiol, cyfeiriodd Mr Drakeford at 'is-raddio' un o'r unedau damweiniau ac achosion brys.

Ond yn ddiweddarach, eglurodd ei swyddogion fod hynny'n gamgymeriad cyfieithu ar ran y gweinidog wrth iddo ddefnyddio ei ail iaith ac na fyddai wedi defnyddio'r gair 'downgrade' yn Saesneg i ddisgrifio'r ad-drefnu angenrheidiol ar gyfer gwasanaethau brys ymhobman:

"Bwriad ad-drefnu yw darparu'r gwasanaethau gorau yn y lle gorau, i roi'r canlyniadau gorau ar gyfer cleifion."

'Dim penderfyniadau'

Mewn datganiad, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Does yna ddim penderfyniadau wedi eu gwneud ynghylch newidiadau i'r tair adran frys yng ngogledd Cymru.

"Mae yna dystiolaeth fod canoli rhai gwasanaethau fewn i ganolfannau arbenigedd yn gallu darparu canlyniadau gwell ar gyfer cleifion.

"Yn gynyddol, mae'r tri ysbyty yn gweithio gyda'i gilydd fel rhwydwaith o wasanaethau.

"Bydd pobl yn dal yn gallu mynd i'w hysbyty cyffredinol lleol pan mae yna achosion brys, hyd yn oed os ydyn nhw wedyn yn cael eu trosglwyddo i rywle arall am ofal arbenigol."

Yn y cyfamser, mae is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru, Dr Alan Rees yn dweud bod byrddau iechyd ar draws Cymru yn cael eu gorfodi i edrych eto ar eu gwasanaethau. Yn y de, gallai hynny olygu lleihau nifer yr unedau brys o 8 i 5.

Dywed Dr Rees nad yw hi'n bosib i bethau barhau fel y maen nhw ar hyn o bryd: "Byddai hynny'n codi'r cwestiwn ynghylch beth sy'n digwydd i'r ysbytai sy'n colli eu hadrannau brys, ac mi fyddai'n rhaid cael ad-drefnu sylweddol yn yr ysbytai hynny."

Manylu, BBC Radio Cymru 14:00 11 Rhagfyr 2013, a 13:00 15 Rhagfyr 2013

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol