Contractwr tân gwyllt yn ddieuog o beidio sicrhau diogelwch

Published
image copyrightPA
image captionRoedd Mr Counsell yn cynnal yr arddangosfa ar ran clwb rygbi Taunton

Mae contractwr tân gwyllt a oedd yn gyfrifol am arddangosfa a gynhaliwyd ar yr un noson â gwrthdrawiad ar draffordd yr M5 yng Ngwlad yr Haf, a laddodd saith o bobl, wedi ei gael yn ddieuog o dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Roedd Geoffrey Counsell, 51, wedi gwadu cyhuddiad o beidio sicrhau diogelwch y cyhoedd mewn perthynas â'r arddangosfa ar gyfer clwb rygbi Taunton.

Cyfarwyddodd barnwr y rheithgor yn Llys y Goron Bryste i gael y diffynnydd yn ddieuog.

Cafodd dros 30 o geir eu hamgylchynu gan niwl trwchus ar y draffordd pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar 4 Tachwedd, 2011.

Roedd Mr Counsell, o Ashill yng Ngwlad yr Haf, yn wreiddiol wedi wynebu saith cyhuddiad o ddynladdiad, ond cafodd y cyhuddiadau hynny eu gollwng yn gynharach eleni.

Yn hytrach, cafodd ei gyhuddo dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle, o fethu â chynnal yr arddangosfa mewn modd na fyddai'n golygu bod pobl eraill mewn perygl.

Dywedodd Mr Ustus Simon nad oedd gan Mr Counsell "achos i'w ateb" yn dilyn cais gan fargyfreithiwr y diffynnydd hanner ffordd drwy'r achos.

Ychwanegodd fod cais yr erlyniad yn "dibynnu'n drwm" ar "edrych yn ôl" ac nad oedd digon o dystiolaeth i brofi y dylai Mr Counsell fod wedi rhagweld y byddai mwg o'r arddangosfa'n gallu cymysgu gyda niwl trwm.

Roedd Anthony a Pamela Adams o Gasnewydd ymhlith y saith a fu farw. Cafodd 51 eu hanafu.

Straeon perthnasol