Morfil yn cael ei hebrwng nôl i'r môr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gerallt Jones
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y morfil yn agos iawn at y traeth yn Abergele

Mae morfil a gafodd ei weld ger traeth yng Nghonwy yn cael ei hebrwng yn ôl i'r môr gan gwch achub.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau bod nifer o'r cyhoedd wedi rhoi gwybod iddynt am y morfil amser cinio.

Pan gyrrhaeddodd yr RNLI a'r RSPCA mi welon nhw'r morfil yn agos i lan y môr yn Abergele.

Credir mai minc ydy'r creadur sef y math lleiaf o forfil walbon sydd i'w weld mewn moroedd ym Mhrydain.