Dod o hyd i fachgen tair oed wedi marw mewn pwll

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu farw'r bachgen er gwaetha ymdrechion staff Ysbyty Maelor

Mae bachgen tair oed wedi marw ar ôl cael ei ddarganfod mewn pwll mewn gardd ger ei gartref yn Llangollen.

Cafodd yr heddlu wybod bod plentyn ar goll o gyfeiriad yn Froncysyllte am tua phum munud i hanner dydd ac ychydig wedyn mi ddaethon nhw o hyd iddo mewn pwll gardd gerllaw.

Roedd hofrennydd heddlu wedi cael ei galw i'r digwyddiad ond roedd y bachgen wedi cael ei ddarganfod erbyn iddi ddechrau chwilio.

Cafodd y plentyn ei gludo i Ysbyty Maelor Wrecsam mewn ambiwlans lle bu farw er gwaethaf ymdrechion y staff meddygol.

Mae'r teulu nawr yn derbyn cefnogaeth gan swyddog cyswllt.

Mae'r crwner lleol wedi cael gwybod am y digwyddiad ac mae disgwyl iddo ddechrau ymchwiliad ar ôl y post mortem, ac y bydd hynny yn arwain at gwest.