Halfpenny yn coroni blwyddyn anhygoel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Farwnes Tanni Grey-Thompson wnaeth gyflwyno'r wobr i Halfpenny

Mae Leigh Halfpenny wedi cael ei enwi fel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2013.

Cafodd y chwaraewr rygbi ei enwi fel chwaraewr y gystadleuaeth wrth i Gymru ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, ac fe gafodd ei berfformiadau i'r Llewod ar eu taith fuddugol yn Awstralia eu cydnabod.

Dywedodd Halfpenny wrth dderbyn y wobr: "Mae'n fraint anferth cael fy newis ar gyfer y wobr ac yn arbennig gan ei fod yn cael ei roi gan seren mor wych ym myd chwaraeon, Tanni Grey-Thompson.

"Mae hi wedi bod yn flwyddyn mor anhygoel ac roeddwn yn lwcus iawn i fod yn rhan o ddau dîm mor arbennig, sef Cymru a'r Llewod."

Cafodd ei ddewis gan y cyhoedd o blith rhestr fer o bump. Y rhai eraill a gafodd eu henwebu oedd Gareth Bale, Aled Sion Davies, Non Stanford a Becky James.

Dyn fydd Halfpenny yn gyfarwydd iawn ag ef wnaeth ennill y wobr am Hyfforddwr y Flwyddyn, sef rheolwr tîm rygbi cenedlaethol Cymru Warren Gatland.

Cafodd y canlyniadau eu cyhoeddi yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru - digwyddiad newydd a gynhaliwyd ar y cyd gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru i ddathlu llwyddiannau Cymreig.

Y rhestr fer

Roedd pedwar arall wedi cael eu henwi ar y rhestr fer, sef:

Y pêl-droediwr Gareth Bale - y chwaraewr drytaf erioed wedi iddo ymuno â Real Madrid dros yr haf, yn dilyn tymor pan sgoriodd 26 o goliau i Tottenham ac ennill nifer o wobrau chwaraewr y flwyddyn.

Yr athletwr paralympaidd, Aled Siôn Davies a ennillodd dwy fedal aur ym Mhencampwriaeth Athletau'r Byd yr IPC yn Lyon ym mis Gorffennaf, gan osod record byd newydd wrth daflu'r pwysau yng nghategori F42, cyn un o'i dafliadau hiraf erioed i ennill medal aur yn y ddisgen.

Y seiclydd Becky James a ennillodd bedair medal ym Mhencampwriaeth Seiclo Trac y Byd, gan gynnwys medalau aur yn y sbrint a'r keirin, ac yn ddiweddarach cafodd ei gwahodd i gystadleuaeth keirin yn Japan, y ddynes Brydeinig gyntaf i wneud hynny.

Non Stanford, pencampwraig Triathlon ITU y byd yn dilyn buddugoliaeth yn Rownd Derfynol Cyfres y Byd yn Llundain - 12 mis wedi iddi ennill y teitl dan 23 oed.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Warren Gatland ei fod yn edrych ymlaen at yr heriau sy'n ei wynebu

'Chwaraeon yn diffinio'r bobl'

Cafodd y seremoni wobrwyo ei chynnal yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd cadeirydd Chwaraeon Cymru Laura McAllister: "Mae safon yr enillwyr a'r bobl gyrhaeddodd y rownd derfynol yn rhoi syniad o safon chwaraeon Cymru ar y foment.

"Rydym yn wlad o ddim ond tair miliwn o bobl ac yn wlad lle mae'r chwaraeon yn diffinio'r bobl - mae'n rhan annatod o'n DNA.

"Y bobl yma yw'r esiampl rydym am i'r cyhoedd Cymreig eu dilyn er mwyn sicrhau cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i'r byd chwaraeon a dangos sut iddyn nhw gyrraedd targedau personol, boed hynny o fewn chwaraeon, yn y gwaith neu mewn bywyd yn gyffredinol."

Bydd adolygiad o'r flwyddyn chwaraeon yn cael ei dangos ar BBC Cymru rhywbryd cyn diwedd 2013.

Straeon perthnasol