Ysgol yn cynnal gwasanaeth i gofio'r emynwr Elfed

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunYsgol Uwchradd Elfed
disgrifiad o’r llunBu Elfed yn weinidog ym Mwcle am bedair blynedd

Bydd Ysgol Uwchradd Elfed ym Mwcle yn cynnal gwasanaeth i ddathlu bywyd y pregethwr, bardd ac emynwr Elvet Howell Lewis (Elfed).

Cynhelir y gwasanaeth fel rhagarweiniad i ddathliadau pen-blwydd yr ysgol yn 60 oed yn Ionawr 2014.

Mae hefyd yn 60 mlynedd ers marwolaeth Elfed, oedd yn Archdderwydd rhwng 1924 ac 1928.

Enillodd y goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1888 ac 1891, ac yna'r gadair yn 1894.

Ganwyd ef yng Nghynwyl Elfed ac aeth i Goleg Presbyteraidd Cymru, Caerfyrddin.

Bu'n gweinidogaethu yng Nghymru a Lloegr ond cysylltir ef yn bennaf â chapel Tabernacl Kings Cross yn Llundain, lle bu'n gwasanaethau rhwng 1898 ac 1940.

Roedd yn weinidog ym Mwcle o 1880 i 1884 a chafodd ysgol uwchradd newydd Bwcle, a agorodd fis wedi i Elfed farw, ei henwi ar ei ôl.

'Achlysur arbennig'

Dywedodd prifathrawes yr ysgol, Rosemary Jones, ei bod yn meddwl y byddai'r gwasanaeth yn achlysur arbennig iawn.

"Roedd Elfed yn ddyn roedd pawb yn ei barchu, ac roedd yn annwyl iawn, yn ôl pob sôn.

"Roedd yn gweithio'n frwd gyda'r gymuned a dwi'n falch iawn fod plant yr ysgol yn dangos yr un math o ddyfalbarhad ag yr oedd o.

"Roedd ond yn 20 mlwydd oed pan ddaeth i Fwcle a doedd y gymuned ar y pryd ddim yn un hawdd.

"Roedd hi'n her iddo symud o Sir Gâr i dref wahanol iawn ond roedd pawb yma yn ei barchu.

"Symudodd ar ôl pedair blynedd ond daeth yn ôl yn aml ac roedd cymuned Bwcle'n dal i ymfalchïo ynddo ac isio rhoi ei enw ar yr ysgol."

Bydd y gwasanaeth yn cychwyn am 2.15yh yn Theatr Elfed, Ysgol Uwchradd Elfed ym Mwcle, ddydd Mawrth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol