Hufenfa Proper Welsh Milk yn Hendy-gwyn ar Daf i gau?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Agorodd Proper Welsh Milk ar safle hen laethdy Hendy-gwyn yn 2011.

Mae cwmni Dairy Crest wedi dechrau ymgynghori ar gynlluniau i gau safle Proper Welsh Milk yn Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin.

Mae'r hufenfa yn cyflogi 31 o bobl ar hyn o bryd.

Bydd Dairy Crest nawr yn trafod y posibilrwydd o gau'r ffatri gyda'r staff a'u cynrychiolwyr.

Roedd safle Proper Welsh Milk o fewn dyddiau i gau fis Mawrth y llynedd, pan brynodd Dairy Crest y busnes gan weinyddwyr, gyda'r nod o barhau i gynhyrchu a datblygu cynnyrch newydd yno.

Ond dywed y cwmni nad oedd cymaint yn cael ei gynhyrchu yno â'r disgwyl ac y byddai angen buddsoddiad sylweddol i sicrhau bod y safle'n cwrdd â'u safonau.

Meddai Mark Allen, Prif Weithredwr Dairy Crest: "Rydym yn siomedig nad yw hi wedi bod yn bosib llwyddo gyda Proper Welsh, ond mae gwerthiant is a chostau uwch yn golygu nad yw'r safle wedi bod yn gweithredu'n economaidd.

"Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu gweithwyr yn yr hufenfa a allai deimlo effaith y cynlluniau hyn. Byddwn hefyd yn gweithio gyda chwsmeriaid i gynnig trefniadau pecynnu eraill iddyn nhw a sicrhau nad oes unrhyw effaith ar wasanaethau.

"Rydym wedi ymrwymo i'r sector cynhyrchu llaeth yng Nghymru ac rydym yn parhau i recriwtio ffermwyr a buddsoddi mewn cyfleusterau casglu llaeth o amgylch Sir Gaerfyrddin".

Straeon perthnasol