Graeme Farrow: Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Graeme Farrow yn dechrau ar ei swydd ar Ebrill 1, 2014

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi penodi Graeme Farrow yn Gyfarwyddwr Artistig a Chreadigol.

Roedd Mr Farrow yn Rhaglennydd Gweithredol Dinas Diwylliant cyntaf y DU yn Derry-Londonderry, ble roedd yn bennaf cyfrifol am gynllunio a chyflwyno rhaglen £14.1m ar gyfer Dinas Diwylliant gyntaf y DU.

Un o'r pethau a gyflawnodd yn ei swydd flaenorol oedd denu Gwobr gelf Turner i Derry - y tro cynta' i'r wobr gael ei chynnal y tu allan i Loegr am y tro cyntaf yn y 29 mlynedd ers ei sefydlu.

Chwaraeodd hefyd rôl flaenllaw yn y gwaith o baratoi cais i lywodraeth Gogledd Iwerddon, a arweiniodd at fuddsoddiad unigol o £12.6m yn y rhaglen ddiwylliannol ar gyfer y ddinas.

Cefndir

Cafodd Mr Farrow, 41, ei eni yn Sunderland, yng ngogledd-ddwyrain Lloegr, ac enillodd radd mewn Ffrangeg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Leeds.

Symudodd i Ogledd Iwerddon i astudio ei MBA ym Mhrifysgol Ulster, ac ers hynny mae wedi dilyn gyrfa yn y celfyddydau yn Belfast ac wedyn yn Londonderry.

Yn 1999 ymunodd â Thîm Gŵyl Belfast ac yn 2006 daeth yn gyfarwyddwr arni, gan ddatblygu'r ŵyl yn un o'r prif wyliau celfyddydol ym Mhrydain ac Iwerddon.

Cyn ymuno â chwmni'r Ddinas Diwylliant, cafodd ei benodi'n Bennaeth Diwylliant a'r Celfyddydau ym Mhrifysgol Queen's, Belfast ac roedd yn gyfrifol am Theatr Ffilm Queen's ac Oriel Naughton, yn ogystal â'r ŵyl.

'O'r radd flaenaf'

Meddai Graeme Farrow: "Rwyf wrth fy modd yn cael ymuno â thîm Canolfan Mileniwm Cymru ar gyfnod mor gyffrous yn ei hanes. Wrth i ben-blwydd y Ganolfan yn 10 oed agosáu, mae hi'n dal yn ifanc iawn, ac mae llawer o bethau i edrych ymlaen atynt.

"Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn fwy na lleoliad, mae'n chwarae rôl allweddol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

"Rwy'n bwriadu gweithio gyda chydweithwyr i ddatblygu ei henw da yn rhyngwladol ymhellach, gan sicrhau ei bod yn wirioneddol o'r radd flaenaf a sefydlu cyffro a fydd yn sicrhau bod Canolfan Mileniwm Cymru yn ganolfan ddiwylliannol rymus sy'n gwneud y cyfraniad gorau posibl i'r gymuned leol a'r genedl."

Dathlu'r deg

Ychwanegodd Mathew Milsom, Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Mileniwm Cymru: "Rydym yn ffodus iawn o fod wedi llwyddo i recriwtio rhywun o galibr a phrofiad Graeme o gyflwyno rhaglen gelfyddydol mor anhygoel ar gyfer Dinas Diwylliant y DU eleni, a fydd ag etifeddiaeth barhaol.

"Bydd y flwyddyn nesaf yn nodi ein pen-blwydd yn 10 oed ac mae gwybodaeth, profiad ac uchelgais creadigol Graeme yn berffaith ar gyfer y cyfeiriad rydym am lywio'r Ganolfan iddi dros y degawd nesaf.

"Yn Derry, rhoddodd ei weledigaeth greadigol gefndir i drawsnewidiad diwylliannol y ddinas, ac rwy'n hyderus y bydd, wrth ddod i Gymru, yn bendant yn cyfrannu tuag at newid tirwedd ddiwylliannol ein gwlad."

Bydd Mr Farrow yn dechrau yn ei rôl newydd ar Ebrill 1, 2014.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol