Dyn o Gasnewydd ar goll

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
disgrifiad o’r llunDyw Ben Caplan ddim wedi ei weld ers nos Sadwrn

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ynglŷn â dyn sydd heb gael ei weld ers nos Sadwrn.

Cafodd yr heddlu wybod brynhawn Sul fod Ben Caplan sydd yn 30 oed ar goll.

Cafodd ei weld yng Nghaerllion ger Casnewydd am 11pm nos Sadwrn.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i adroddiadau fod rhywun wedi mynd mewn i'r afon wrth ymyl Bont Caerllion y noson honno.

Yn ôl y disgrifiad o Ben Caplan sydd wedi ei gyhoeddi, mae'n wyn, 5'9" o daldra, gyda gwallt brown at ei ysgwyddau ac roedd yn gwisgo jins a chrys t glas tywyll.

Mae ganddo datŵs ar ei freichiau, ei gefn a'i frest.

Mi oedd y dyn 30 oed yn gweithio gyda phapur newydd South Wales Argus. Mae golygydd y papur, Kevin Ward yn dweud eu bod nhw fel staff yn poeni amdano.

"Rydyn ni wedi bod yn codi ymwybyddiaeth trwy ein gwefan, gwefanau cymdeithasol, ein byrddau biliau newyddion a thudalen flaen ein papur.

"Mae ein darllenwyr wedi bod yn wych yn rhannu'r wybodaeth miliynau o weithiau.

"Mae ein meddyliau a'n gweddïau gyda Danielle a'r plant ac mae pawb yn gobeithio y bydd Ben yn cael ei ddarganfod yn saff ac yn iach."

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio Heddlu Gwent ar y rhif 101 gan roi'r rhif cyfeirnod 295 08/12/13.