Toriadau: Cynghorau Abertawe a Wrecsam yn trafod

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae cynghorau ar draws Cymru yn wynebu toriadau

Bydd Cyngor Abertawe yn trafod torriadau posib yn ddiweddarach, gyda channoedd o swyddi yn y fantol.

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaeth y cabinet gwrdd er mwyn trafod opsiynau gan fod rhaid iddyn nhw wneud arbedion ariannol o £45m yn ystod y tair blynedd nesaf.

Mae'n bosib y bydd 680 o swyddi yn cael eu colli, nifer trwy ymddeoliadau cynnar neu ymddiswyddo gwirfoddol.

Cau cartrefi gofal, lleihau'r arian maen nhw'n rhoi i Theatr y Grand, a chynyddu pris cinio ysgol oedd rhai o'r arbedion eraill a gafodd eu trafod.

Mae'r cyngor yn dweud mai'r flaenoriaeth ydy gwarchod y gwasanaethau rheng flaen a'u bod yn ceisio dod o hyd i ffyrdd gwahanol i gynnig gwasanaethau ond hefyd arbed arian.

Os bydd y cynigion yn cael eu cymeradwyo yn y cyfarfod , bydd yna ymgynghoriad yn cael ei gynnal.

Ar yr un diwrnod bydd Cyngor Wrecsam yn trafod swyddi. Mae'r cyngor wedi cael 368 o geisiadau ar gyfer ymddeoliadau cynnar ac ymddiswyddiadau gwirfoddol.

Mae 54 o geisiadau wedi eu derbyn, fyddai'n golygu arbedion o £1.8m i'r cyngor.

Mae'r awdurdod yn wynebu toriadau o 3.5% ar gyfer 2014/15.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol