Holi tystion ar ôl i gar daro cerddwyr ym marchnad Yr Wyddgrug

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alan Daulby BBC
Disgrifiad o’r llun, Roedd y stryd yn llawn, gyda phobl yn siopa cyn y Nadolig

Mae ymchwiliad Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i ddigwyddiad yn yr Wyddgrug lle cafodd wyth o bobl gael eu hanafu pan darodd ei gerbyd yn erbyn cerddwyr mewn marchnad yno ddydd Sadwrn.

Maen nhw eisoes wedi gorffen holi gyrrwr oedd yn rhan o'r digwyddiad ac yn parhau i holi nifer o "dystion arwyddocaol".

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar y Stryd Fawr tua 10:53yb.

Cafodd dau o bobl anafiadau difrifol, er nad yw eu bywydau mewn perygl.

Credir mai car Peugeot oedd yn cael ei yrru lawr y stryd, sydd ynghau i gerbydau ar ddyddiau marchnad.

Bu siopwyr a stondinwyr yn ceisio helpu'r rhai a gafodd eu hanafu, cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

Cafodd neuadd y dre' ei defnyddio fel canolfan loches.

'Ofnadwy'

Dywedodd Helen Freak, a welodd y digwyddiad, wrth BBC Cymru: "Roedd 'na sŵn mawr ac fe darodd yn erbyn draig goncrid.

"Dwi'n meddwl fod hynny wedi tynnu sylw pobl at be' oedd yn digwydd ac fe wylion ni'r car yn mynd drwy'r farchnad a phobl yn ceisio ei osgoi - ambell i goets baban, plant - roedd yn ofnadwy."

Cafodd pump o bobl eu cludo i Ysbyty Maelor, Wrecsam, yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru.

Cafodd merch ei hedfan mewn hofrennydd i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ac aethpwyd â dau arall - oedd ag anafiadau llai difrifol - mewn ambiwlans i'r ysbyty yng Nghaer.

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad ffonio'r heddlu ar 101.

Straeon perthnasol