Warburton eisiau ateb i'r ansicrwydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae cytundeb Sam Warburton gyda'r Gleision yn dod i ben ar ddiwedd y tymor

Mae'n edrych yn fwyfwy tebygol mai capten Cymru a'r Llewod Sam Warburton fydd y diweddara' i adael y wlad.

Mae cytundeb yr asgellwr gyda Gleision Caerdydd yn dod i ben ar ddiwedd y tymor.

Mae Warburton yn awyddus i gadarnhau ble bydd yn chwarae'r tymor nesa' oherwydd yr ansicrwydd ynghylch dyfodol rygbi yng Nghymru.

Mae'r Gleision yn un o'r pedwar rhanbarth Cymreig sy'n ystyried dwyn achos cyfreithiol yn erbyn Undeb Rygbi Cymru yn sgil ansicrwydd am y dyfodol.

Mae Warburton eisiau cadarnhau unrhyw gytundeb fyddai'n ei gadw yng Nghymru erbyn dydd Mercher.

Ond os bydd yn gadael, byddai'r diweddara' o sêr Cymru i ymuno â chlybiau yn Ffrainc neu Lloegr.

Newidiadau

Mae adroddiadau fod y Gleision, y Gweilch, y Scarlets a Dreigiau Casnewydd Gwent yn ystyried ymuno ag Uwchgynghrair Aviva yn Lloegr.

Mae'r 12 clwb yn Lloegr yn dadlau bod angen newidiadau i'r modd mae Cwpan Heineken yn cael ei gweinyddu a'i chyllido, yn ogystal â'r ffordd mae clybiau'n cael lle yn y gystadleuaeth.

Ond mae cyrff llywodraethol Cymru, Yr Alban, Iwerddon, Yr Eidal a Ffrainc yn gyndyn o ildio'u gafael ar y cystadlaethau Ewropeaidd, sy'n cael eu gweinyddu gan fwya' trwy gwmni European Rugby Cup Ltd.

Mae hynny wedi arwain at benderfyniad clybiau Lloegr i dynnu'n ôl o unrhyw gystadlaethau sy'n cael eu cynnal gan y cwmni ar ddiwedd y tymor hwn.

Mae'r ansefydlogrwydd oherwydd y sefyllfa wedi arwain at ansicrwydd ariannol i nifer o dimau proffesiynol Cymru.

O'r 15 Cymro a oedd yn rhan o daith y Llewod i Awstralia eleni, mae chwe chwaraewr un ai yn neu'n mynd i fod yn chwarae i glybiau yn Ffrainc neu Lloegr y tymor nesa'.

Tri o chwaraewyr Cymru ar hyn o bryd sydd wedi arwyddo cytundebau newydd - asgellwr y Gleision Alex Cuthbert, maswr y Gweilch Dan Biggar a rhif wyth y Dreigiau Toby Faletau.

Dyw pum chwaraewr profiadol arall ddim wedi arwyddo cytundeb newydd eto - Leigh Halfpenny, Warburton (y ddau gyda'r Gleision), Richard Hibbard, Adam Jones ac Alun Wyn Jones (Gweilch).

Mae cyn ganolwr Cymru a'r Gleision, Tom Shanklin, wedi dweud wrth BBC Cymru y dylai Warburton edrych ar glybiau eraill os na fydd cytundeb derbyniol yn cael ei gynnig iddo gan ei ranbarth presennol erbyn dydd Mercher.

Straeon perthnasol