Gobaith o gyffur newydd i gleifion lewcemia

Published
image copyrightSPL
image captionMae'r cyffur wedi cael ei brofi ar gleifion hŷn

Gallai cyffur sy'n cael ei brofi gan feddygon yng Nghaerdydd roi gobaith newydd i oedolion sydd â'r math mwya' cyffredin o lewcemia.

Mae'r cyffur, GA101, wedi cael ei roi'r un pryd â chemotherapi i gleifion gyda lewcemia cronig a chyflyrau eraill.

Dywedodd arweinydd yr astudiaeth, yr Athro Chris Fegan, fod y canlyniadau'n "gyffrous", gan fod modd atal y canser yn y pendraw.

"Fydd pobl ddim yn marw o'r clefyd hwn yn y diwedd, ond yn marw gyda fo," meddai.

Mae'r arbenigwr ar imiwnoleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd wedi bod yn arwain profion pum mlynedd yn y DU. Mae gwaith ymchwil hefyd wedi'i gynnal yn Ewrop.

Dywedodd fod GA101 yn wrthgorff newydd, sydd wedi profi'n fwy llwyddiannus nag unrhyw un arall ac sy'n golygu fod meddygon yn gallu trin cleifion lewcemia mewn ffordd arall heblaw am gemotherapi.

Celloedd gwynion

Math o ganser y gwaed yw lewcemia, sy'n effeithio ar gelloedd gwynion y corff. Mae'r celloedd hynny'n bwysig o ran cynnal y system imiwnedd ac atal heintiau.

Pan fo claf â lewcemia, mae'r celloedd yn cael eu difrodi ac maent yn dechrau cynyddu ar raddfa gyflymach na'r celloedd iach, gan gymryd drosodd yn y pendraw ac atal y celloedd iach rheiny rhag gweithio.

Yr oed, ar gyfartaledd, ar gyfer y math yma o ganser yw 70.

Meddai'r Athro Fegan: "Un o'r prif heriau rydym yn wynebu yw bod cymaint o gleifion gyda'r math hwn o lewcemia dros 60 ac yn diodde' o gyflyrau meddygol eraill, fel clefyd siwgr a chlefyd y galon, sy'n golygu nad yw'n bosib rhoi'r math cryfa' o driniaeth iddyn nhw."

Dywedodd fod hyn wedi cael effaith fawr ar ganlyniadau profion yn y gorffennol.

Ond wrth drin cleifion gyda'r cyffur newydd, ochr yn ochr â chemotherapi, roedd yn "cynnig cyfuniad posib allai roi gwell gobaith o oroesi", ychwanegodd yr Athro Fegan.

Does dim trwydded i GA101 yn y DU ar hyn o bryd a dim ond trwy brofion clinigol y gellir ei gael.

Ond dywedodd yr Athro Fegan ei fod yn gobeithio y byddai'r cyffur yn cael ei drwyddedu yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop dros y misoedd nesa'.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol