'Dim gorsafoedd tân i gau' yn y Canolbarth a'r Gorllewin

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Gwasanaeth Tân Gorllewin a Chanolbarth Cymru angen arbed dros £5m dros y tair blynedd nesa'

Mae aelodau Awdurdod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi penderfynu gwrthod cynnig i gau rhai gorsafoedd fel ffordd o arbed arian.

Roedd cynlluniau i gau gorsafoedd Trefyclo, Pont-iets, Trefaldwyn a Chymer er mwyn gwneud arbedion.

Ond, mewn cyfarfod ddydd Llun, penderfynodd aelodau geisio gwneud 1.56% o doriadau i'w cyllid yn ystod 2014-15. Bydd hyn yn golygu bod disgwyl i awdurdodau lleol gyfrannu mwy na'r disgwyl i'r gwasanaeth.

Bydd trafodaethau manylach ar sut i wneud yr arbedion hyn yn cael eu cynnal ddydd Llun nesa' am 10:00yb.

Fel rhan o'r cynlluniau, byddai cynghorau'n gorfod cyfrannu'r symiau canlynol:

Ceredigion - £84,000

Powys - £148,000

Sir Gaerfyrddin - £206,000

Sir Benfro - £136,000

Abertawe - £267,000

Castell-nedd Port Talbot - £155,000

Dim ond amcan dros dro yw 1.56% a bydd hyn hefyd yn cael ei drafod ddydd Llun.

Roedd yna ymateb chwyrn gan Undeb y Diffoddwyr Tân fis diwetha' i'r cynlluniau gwreiddiol i wneud dros £5 miliwn o doriadau dros dair blynedd, gyda rhybudd y gallai diogelwch y cyhoedd fod yn y fantol petai'r cynlluniau'n cael eu gweithredu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol