Marwolaeth: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am dystion ar ôl i ddyn gael ei ladd mewn gwrthdrawiad gyda char yn oriau man dydd Sul.

Cafodd y dyn oedd yn cerdded ar y pryd ei daro tua 3.20am ar yr A40 rhwng Llanymddyfri a Llanwrda yn Sir gaerfryddin.

Roedd y dyn 27 oed yn dod o ardal Rhydaman ac mae'r heddlu wedi rhoi gwybod i'w deulu.

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101.