Rhybudd am fasnachwyr diegwyddor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r llifogydd wedi difrodi cannoedd o dai

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi rhybuddio pobl gafodd eu heffeithio gan lifogydd yn y Rhyl i fod yn wyliadwrus rhag cael eu twyllo gan adeiladwyr twyllodrus.

Cafodd dros 400 o bobl eu gorfodi i adael eu cartrefi ar ôl i'r tywydd garw achosi'r llifogydd.

Yn ôl y cyngor mae adeiladwyr twyllodrus wedi manteisio a'r ddigwyddiadau o'r fath yma yn y gorffennol.

Dywedodd llefarydd fod angen i bobl fod yn wyliadwrus o waith israddol a hefyd o orbrisio neu o godi arian am waith diangen.

Maen nhw hefyd yn rhybuddio pobl rhag talu blaendaliad ac yna'r arian yn diflannu heb i'r gwaith gael ei wneud.

Diegwyddor

"Rydym yn poeni y gallai masnachwyr neu weithwyr diegwyddor geisio manteisio ar y sawl sydd wedi eu heffeithio gan y llifogydd," meddai Emlyn Jones, Swyddog Diogelu'r Cyhoedd gyda'r Cyngor.

"Rydym am atgoffa pobl i fod yn ofalus wrth gyflogi pobl i wneud gwaith atgyweirio."

Fe wnaeth stormydd dydd Iau achosi anrhefn mewn sawl ardal yn y gogledd.

Yn y Rhyl bu'n rhaid i nifer o bobl adael eu cartrefi ac roedd 400 o dai heb gyflenwad trydan.

Dywed Heddlu'r Gogledd y bydd yna blismyn ychwanegol ar ddyletswydd a bydd camerâu cylch cyfyngu yn cael eu defnyddio i gadw llygad ar y cartrefi gafodd eu heffeithio.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried a oes agen mwy o fuddsoddiad yn yr ardal er mwyn rhwystro llifogydd tebyg yn y dyfodol.

Gwasanaethau trên

Yn y cyfamser, fe fydd yna oedi ar wasanaethau trên ar hyd yr arfordir.

Dywed Network Rail y bydd y lein rhwng Caer a Rhyl yn parhau ar gau tan ddydd Mawrth.

Bydd yna wasanaethau rhwng Caergybi a Rhyl bob awr, gyda bysus yn cludo teithwyr rhwng Y Rhyl a Chaer.

Mae yna ddifrod hefyd i'r lein rhwng Llanrwst a Chyffordd Llandudno. Mae'n debyg na fydd y lein yn ail agor tan ddydd Iau neu ddydd Gwener.

Straeon perthnasol