Car yn taro yn erbyn stondinau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alan Daulby BBC
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y stryd yn llawn gyda phobl yn siopa cyn y Nadolig
Disgrifiad o’r llun,
Aed ag o leaif pump o bobl i'r ysbyty
Ffynhonnell y llun, Nick Bourne BBC
Disgrifiad o’r llun,
Stondinwyr yn tacluso ar ôl y digwyddiad
Ffynhonnell y llun, NICK BOURNE BBC
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd rhai o'r stondinau eu difrodi

Aed ag wyth o bobl i'r ysbyty ar ôl i gar daro nifer o stondinau yn yr Wyddgrug ddydd Sadwrn.

Digwyddodd y ddamwain yn y Stryd Fawr tua 10.53.

Mae'r stryd ar gau i geir ar ddiwrnodau marchnad.

Dywed yr heddlu eu bod am glywed gan lygad-dystion am yr hyn ddigwyddodd.

Yn ôl y gwasanaethau brys yr anafiadau mwyaf difrifol oedd esgyrn wedi torri.

Dywedodd y prif arolygydd Dave Owens: "Byddwn yn hoffi canmol perchnogion y stondinau a phobl leol am y modd y gwnaethant gynorthwyo eraill."

Dywedodd Helen Freak wrth BBC Cymru: "Roedd yna andros o ergyd, ac fe wnaeth y car daro yn erbyn draig concrid.

"Roedd y sŵn yn rhoi rhybudd i bobl ac fe wnaethom wylio wrth i'r car fynd drwy'r stondinau gyda phobl yn ceisio cael allan o'r ffordd - roedd yna blant a phramiau o gwmpas, roedd o'n ddychrynllyd. "

Aed â phump o'r rhai a anafwyd i Ysbyty Maelor yn Wrecsam. Cafodd dynes ei hedfan gan ambiwlans awyr i Ysbyty Glan Clwyd ac aed â dau berson arall oedd a man anafiadau i'r ysbyty yng Nghaer.