Llifogydd: Cronfa yn cael ei sefydlu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe fydd y gwaith clirio'n parhau am ddyddiau

Mae cronfa arbennig wedi'i sefydlu i roi cymorth i unigolion yn y Rhyl gafodd eu heffeithio gan lifogydd ddydd Iau.

Cafodd dros 400 o bobl eu gorfodi i adael eu cartrefi, ac mae nifer yn dal i aros i fynd yn ôl i'w tai.

Mae peirianwyr ScottishPower yn dal i weithio i adfer y cyflenwad trydan i 350 o gartrefi, ac mae'r oedi ar wasanaethau trenau yn yr ardal yn parhau.

"Rydym wedi derbyn cyflenwadau o fwyd a dillad gan y cyhoedd," meddai maer Rhyl Andy Rutherford.

"Mae archfarchnadoedd wedi bod yn rhoi bwyd i'r rhai gafodd eu heffeithio ac mae siop ddillad wedi bod yn rhoi pethau fel sanau a dillad isaf.

"Mae pobl wedi bod yn holi sut mae modd iddyn nhw gyfrannu felly rydym am sefydlu cronfa arbennig.

"Y flaenoriaeth yw cael pobl yn ôl i'w cartrefi mor gynted â phosib, yna fe allwn ni ddechrau gofyn cwestiynau sut a pham fod hyn wedi digwydd?"

Dywed Heddlu'r Gogledd y bydd yna blismyn ychwanegol ar ddyletswydd a bydd camerâu cylch cyfyngu yn cael eu defnyddio i gadw llygad ar y cartrefi gafodd eu heffeithio.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried a oes agen mwy o fuddsoddiad yn yr ardal er mwyn rhwystro llifogydd tebyg yn y dyfodol.

ffynhonnell y llun, CRAIG COLVILLE
disgrifiad o’r llunDaeth y tonnau dros yr amddiffynfeydd yn y Rhyl

Fe wnaeth Alun Davies gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd Cymru ymweld â'r ardal ddydd Gwener, gan ganmol gwaith y gwasanaethau brys a swyddogion y cyngor.

"Mae angen i ni ddeall pam na lwyddodd yr amddiffynfeydd.

"Mae angen deall pam fod hyn wedi digwydd fel pan fyddwn ni yn gwneud buddsoddiadau pellach yn y fan hyn neu rhywle arall, ein bod yn sicrhau bod pobl yn ddiogel."

Yn y cyfamser, fe fydd yna oedi ar wasanaethau trên ar hyd yr arfordir.

Fe wnaeth 200 metr o wal amddiffynnol syrthio ar y cledrau yn ardal Mostyn.

Dywed Network Rail y bydd y lein rhwng Caer a Rhyl yn parhau ar gau tan ddydd Mawrth.

Bydd yna wasanaethau rhwng Caergybi a Rhyl bob awr, gyda bysus yn cludo teithwyr rhwng Y Rhyl a Chaer.

Mae yna ddifrod hefyd i'r lein rhwng Llanrwst a Chyffordd Llandudno. Mae'n debyg na fydd y lein yn ail agor tan ddydd Iau neu ddydd Gwener.

Straeon perthnasol