Oedi i deithwyr meysydd awyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu'n rahid canslo 60 o deithiau yn Heathrow cyn 9.45am.

Mae yna oedi i deithwyr mewn nifer o feysydd awyr gan gynnwys maes awyr Caerdydd yn dilyn problemau technegol ym mhencadlys y gwasanaeth rheoli traffig awyr yn Swanwick, Hampshire.

Mae'r trafferthion hefyd wedi effeithio ar feysydd awyr Heathrow, Gatwick a Stansted, Dilyn a Glasgow.

Mae'n debyg bod problem gydaa'r cyfrifiaduron yn y ganolfan yn Swanwick wrth newid o reoli traffig awyr gyda'r i reoli traffig gyda'r dydd.

Roedd yna nam hefyd ar lienllau ffôn y ganolfan.

Dywed Cymdeithas Asiantaethau Teithio Prydain fod disgwyl i broblemau barhau tan o leiaf 7 pm.

Dywedodd y Gwasanaeth Rheoli Traffig Awyr Cenedlaethol - Nats- bod peirianwyr wrthi yn ceisio datrys y problemau mor gynted â phosib.

"Dylai pobl sy'n gobeithio teithio gysylltu a'r cwmnïau teithio," meddai llefarydd.

Mae'r problemau hefyd yn effeithio ar feysydd awyr Manceinion, Birmingham, Caeredin, Southampton, Luton, Dinas Llundain, Newcaastle, Caerwysg a Bournemouth.

Dywed Cwmni Ryanair y bydd yna oedi sylweddol ac o bosib byth rhai teithiau yn cael eu canslo.