Cyngor Conwy yn trafod dyfodol pier Bae Colwyn

Published
image captionMae Cyngor Conwy yn trafod dyfodol y pier

Mi fydd Cyngor Conwy yn trafod dyfodol pier hanesyddol Fictoria ym Mae Colwyn ddydd Iau ac mae chwalu'r adeilad yn un opsiwn.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Conwy yn gwario £53,000 pob blwyddyn ar gynnal a chadw'r strwythur a adeiladwyd yn 1900.

Ers 2008, mae'r cyngor wedi bod yn gofalu am y pier 750 troedfedd o hyd, wedi i'r perchennog Steven Hunt fynd yn fethdalwr.

Mae'r cyngor a Mr Hunt yn dal i ddadlau dros bwy sy'n berchen ar y pier a bydd yr achos hwnnw yn mynd i'r llys yn y dyfodol.

Angen £15m

Yn ôl y cyngor, mae angen £15m i adnewyddu'r pier.

Mae ganddynt gais am grant o £4.37m o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ond hyd yn oed petai'n llwyddiannus mi fyddai'n dal angen dod o hyd i £11m pellach.

Yn yr adroddiad sy'n mynd o flaen y cynghorwyr, mae'n nodi y byddai'n costio £986,700 i ddymchwel y strwythur.

Cwestiwn perchnogaeth

Yn nhyb Mr Hunt does gan y Cyngor ddim hawl gwneud penderfyniadau ar yr adeilad ar hyn o bryd.

Meddai: "Mae hyn yn fisâr, nid y Cyngor sy'n berchen ar y pier.

"Mi fydd achos perchnogaeth y pier yn cael ei drafod eto, fe wnes i guro apêl yn erbyn rhesymau gwrthod fy mherchnogaeth.

"Ar y gorau, be sydd gan y Cyngor ydi opsiwn ar y pier, mae'r dadlau yn dal i fynd yn ei flaen, allan nhw ddim gwneud dim byd tan ma' hynny wedi ei setlo."

Ymatebodd llefarydd ar ran Cyngor Conwy: "Ers Mawrth 27, 2012 y cyngor sy'n berchen ar rydd-ddaliad y pier.

"Mae hyn wedi cael ei herio yn Yr Uchel Lys gan Steven a Gloria Hunt, gwrthodwyd eu cais gan Llys Sirol Caerdydd ond maent wedi cael yr hawl i apelio yn erbyn y dyfarniad yn Yr Uchel Lys.

"Mae dau rhan wedi dychwelyd i'r llys sirol yng Nghaerdydd i'w barnu eto.

"Does yna ddim dyddiad ar gyfer hyn eto."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol