Grant i wella cysylltiad band eang

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunThinkstock
disgrifiad o’r llunMae David Cameron am alluogi i fusnesau weithio yn unman drwy wella cysylltiadau rhyngrwyd

Bydd cyfle i fusnesau bach mewn 10 dinas dros Brydain dderbyn grantiau i wella cysylltiadau band eang.

Fel rhan o gynllun ehangach gwerth £100m, bydd cwmnïau yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn cael gwneud cais am £3,000 er mwyn gwella eu cysylltiadau rhyngrwyd.

Gobaith y Prif Weinidog David Cameron yw galluogi i fusnesau sefydlu neu symud i unrhyw le dros y DU.

Y dinasoedd eraill sy'n rhan o'r cynllun yw Belfast, Salford, Portsmouth, Derby, Bryste, Caeredin, Llundain a Manceinion.

Mae'r cyhoeddiad yn cyd-fynd gyda diwrnod busnesau bychain, cynllun sy'n hybu'r busnesau y mae Mr Cameron wedi dweud sy'n "cynnal ein heconomi".

'Hwb i'r wlad'

Dywedodd y Prif Weinidog bod y cyhoeddiad yn hwb mawr dros y wlad.

"Mae hyd at £3,000 mewn talebau i fusnesau bach yn y dinasoedd yma nid yn unig yn hwb i dwf yn y DU, ond mae'n galluogi i ni ddod a China i Gaerdydd, Brazil i Fryste a'r Emirates i Gaeredin mewn marchnad allforio mwy.

"Fel rhan o'n cynllun economi, rydw i am roi pob mantais posib i fusnesau bach gael cystadlu yn fyd-eang - a hefyd hyblygrwydd i sefydlu eu hunain dros y DU.

"I gwblhau hynny rydym yn gweithio ar newid llwyr i isadeiledd y DU; ac mae band eang cyflym yn rhan hanfodol o hynny.

"Ac ar ddiwrnod y busnesau bach, pa ffordd well o gefnogi cwmnïau - sy'n cynnal ein heconomi - na rhoi'r offer angenrheidiol i'r 21ain ganrif."

Straeon perthnasol