Llosgi bwriadol: dyn dan glo am saith mlynedd a hanner

Cyhoeddwyd

Mae barnwr wedi disgrifio dyn fel un 'cythreulig' ar ôl iddo fygwth rhoi tŷ ei gyn cariad ar dân.

Clywodd y llys bod Barry Ian Turnbull, sy'n dod o Wrecsam, wedi anfon cerdyn at Sarah Betteridge gyda llun o bump o blant yn achos y Philpotts ar y clawr. Mi oedd o wedi ysgrifennu neges RIP ar y cerdyn.

Ddyddiau wedyn ym mis Ebrill mi oedd o wedi rhoi bin tu allan i'w thŷ ar dân pan oedd y teulu yn cysgu. Mi gafodd y ffenestri a phibau plastig eu difrodi. Ond mi sylwodd cymdogion ar y fflamau a rhoi gwybod i'r gwasanaethau brys.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands ei fod wedi peryglu bywyd Miss Betteridge a'i phlant.

"Dw i ddim yn defnyddio'r gair mewn ffordd ysgafn ond roedd eich ymddygiad yn un cythreulig."

Mewn negeseuon testun yn gynharach roedd Mr Turnbull, 45 oed o Wrecsam wedi ysgrifennu:

"Dw i yn mynd i losgi dy dŷ i lawr. Mi fydd hynny yn digwydd yn fuan. Gobeithio cei di noson dda o gwsg."

Yn ystod yr achos fe glywodd y llys bod Miss Betteridge wedi dod â'r berthynas efo Mr Turnbull i ben ar ddechrau'r flwyddyn.

"Llosgi chi i gyd"

Ers hynny roedd hi wedi cael sawl bygythiad ganddo ac mi oedd o wedi taflu bricsen trwy ei ffenest a thorri ei llinell ffôn.

Mi oedd o wedi dweud ei fod o am ei lladd. Mewn un neges destun ym mis Mawrth mi ysgrifennodd: "Mi ydw i yn cadw golwg arnat ti. Dw i'n mynd i'ch llosgi chi i gyd."

Ar y noson honno ym mis Ebrill mi adawodd Mr Turnbull ar ôl rhoi'r bin ar dân. Dywedodd y barnwr: "Wnaethoch chi ddim dangos eich bod chi yn bryderus am unrhyw un yn y tŷ. Mi wnaethoch chi adael heb amheuaeth yn teimlo yn hapus iawn gyda'ch hun."

Mewn datganiad ysgrifenedig mi ddywedodd Miss Betteridge na fyddai hi a'i theulu byth yn anghofio'r hyn wnaeth Mr Turnbull. "Mae'r niwed wedi ei wneud. Dw i jest yn gobeithio y gallwn ni symud ymlaen."

Mae Barry Ian Turnbull wedi ei ddedfrydu i saith mlynedd a hanner yn y carchar am achosi llosgi bwriadol yn anystyriol. Ond cafodd ei ganfod yn ddi-euog o achosi llosgi bwriadol gyda bwriad i beryglu bywyd.