Carchar i ddyn ar ôl brathu clust bachgen arall

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei garcharu am bedair blynedd am frathu clust bachgen ifanc. Digwyddodd yr ymosodiad yn ardal Wyddgrug ddydd Sadwrn Hydref 25.

Gafaelodd Keiran John Roberts, 18 oed, yng ngwddw y bachgen 14 oed a brathu ei glust.

Roedd rhaid i'r bachgen dreulio pum niwrnod yn yr ysbyty ac mi fydd yn rhaid i'w glust gael ei ail-lunio.

Yn y llys plediodd y dyn yn euog i'r honiad ei fod wedi anafu gyda bwriad i achosi niwed.

Dywedodd y barnwr fod yr hyn ddigwyddodd yn ddiachos a bod na "ddim rheswm teg" am yr ymosodiad.

"Dyw hyn ddim yn unig wedi effeithio arno yn seicolegol ond mae wedi achosi poen cyson iddo," meddai'r barnwr.

Yn ystod cyfweliadau gyda'r heddlu doedd Kieran Roberts ddim wedi bod yn fodlon rhoi unrhyw sylw. Ond mi wnaeth ddangos ei fod yn edifar.

Rhybuddiodd y barnwr y byddai wedi gallu cael ei ddedfrydu i chwe blynedd o garchar oni bai ei fod wedi pledio'n euog.