Ymgyrch i gadw pobl yn ddiogel dros cyfnod y Nadolig

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunBwriad Operation Mistletoe ydy gwneud yn siwr bod pawb yn ddiogel yn ystod cyfnod y Nadolig

Mi fydd mwy o heddweision ar strydoedd Caerdydd yn ystod yr wythnosau nesaf a hynny fel rhan o ymgyrch blynyddol i gadw'r cyhoedd yn ddiogel dros gyfnod y Nadolig.

Dyma'r drydedd flwyddyn i Operation Mistletoe ddigwydd yn y brifddinas ac mae'n golygu cydweithio ar draws nifer o wasanaethau fel y rhai iechyd a'r gwasanaeth prawf.

Y nod ydy gwneud yn siŵr bod pobl yn mwynhau ond eu bod yn cadw'n ddiogel.

Heblaw am gynyddu nifer y swyddogion heddlu mi fydd yna hefyd fwy o wirfoddolwyr yn cynnig help i bobl sydd wedi yfed gormod. Cynllun bugeiliaid ar y stryd ydy hon sef pobl sydd allan yn ystod oriau man y bora ar y penwythnosau gan roi dŵr, fflip flops a chymorth i unigolion.

Mae mwy o finiau ysbwriel a mwy o doiledau dros dro ar draws y ddinas.

Yn ystod y cyfnod mi fydd hefyd gwasanaeth sydd yn rhoi blaenoriaeth i'r cleifion sydd angen help fwyaf yn ystod y cyfnodau prysuraf a chynllun stiwardio tacsis ehangach.

Llai o droseddu

Yn ôl y Cynghorydd Lynda Thorne o Gyngor Caerdydd mae'r ffigyrau yn dangos bod y cynllun yn gweithio.

"Bu gostyngiad sylweddol mewn troseddau, gan gynnwys gostyngiad o 50% mewn troseddau lladrata, gostyngiad o 17% mewn Troseddau yn Erbyn y Drefn Gyhoeddus a gostyngiad o 10% mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Cafodd 200 o bobl eu helpu gan fugeiliaid y stryd yn ystod cyfnod y cynllun a defnyddiodd 200 o bobl eraill y gwasanaeth cadw'n ddiogel."

Nid y bwriad yn ôl prif arolygydd canol dinas Caerdydd, Helen Summerfield ydy bod pobl yn cadw draw.

"Rydyn ni am i bobl ddod i Gaerdydd i fwynhau'r Nadolig a'r hyn sydd gan y ddinas i'w gynnig. Bydd Operation Mistletoe yn canolbwyntio ar economi'r dydd a'r nos, gyda mwy o swyddogion yr heddlu yn patrolio i hyrwyddo amgylchedd diogelach i bawb.

"Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n hasiantaethau partner i sicrhau bod pawb yn cael amser da, yn teimlo'n ddiogel, yn cadw eu heiddo'n ddiogel ac yn cyrraedd adref yn ddiogel."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol