Rhanbarthau i ddechrau achos cyfreithiol yn erbyn URC?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Guardian yn dweud y bydd y rhanbarthau yn cynnal cyfarfod cyffredinol o'r Undeb i drafod yr anghydfod

Mae rhanbarthau rygbi Cymru yn ystyried dechrau achos cyfreithiol am yr hawl i chwarae mewn cystadlaethau ar draws y ffin heb ganiatâd y corff rheoli, yn ôl papur newydd y Guardian.

Bydd y rhanbarthau yn cynnal trafodaethau gydag Undeb Rygbi Cymru yr wythnos nesaf.

Mae'r rhanbarthau yn awyddus i chwarae gyda chlybiau Lloegr, yn lle cael eu gorfodi i chwarae yng Nghwpan Heineken gan yr Undeb.

Mae adroddiadau hefyd bod rhai rhanbarthau yn anhapus agn eu bod yn honni fod URC wedi perswadio rhai chwaraewyr i beidio arwyddo cytundebau newydd.

Mae'n debyg bod y rhanbarthau yn flin bod yr Undeb yn honedig wedi defnyddio cyfres yr Hydref fel cyfle i berswadio chwaraewyr fel Sam Warburton, Leigh Halfpenny ac Alun Wyn Jones i beidio arwyddo cytundebau newydd gyda'i rhanbarthau.

Gwrthdaro

Mae'r rhanbarthau wedi cael cyngor cyfreithiol ac yn credu bod achos clwb pêl-droed Casnewydd 20 mlynedd yn ôl yn gosod cynsail am achos llwyddiannus.

Ail ffurfiodd clwb Casnewydd wedi iddyn nhw fynd i'r wal, ond dywedodd Cymdeithas Bêl-Droed Cymru na fyddai hawl iddyn nhw chwarae yng Nghynghrair Lloegr, a byddai rhaid iddyn nhw ddechrau yng Nghynghrair Cymru.

Enillodd y clwb ei achos yn yr Uchel Lys.

Rhan o'r broblem yw cytundeb y rhanbarthau gyda URC, sy'n sicrhau bod chwaraewyr yn cael eu rhyddhau i chwarae dros Gymru, sydd yn dod i ben ar ddiwedd tymor 2013-14.

Mae'r Undeb wedi rhoi tan ddiwedd mis Rhagfyr i'r rhanbarthau gytuno ar ymestyn y cytundeb tan 2018, ond heb unrhyw arian ychwanegol.

Cafodd chwaraewyr wybod y byddai'r Undeb yn cynnig cytundebau canolog i chwaraewyr ac yn edrych i sefydlu eu timau eu hunain, os na fyddai'r rhanbarthau yn arwyddo.

Mae disgwyl i'r rhanbarthau ac URC gwrdd i drafod ddydd Mercher.

Ansicrwydd yr Heineken

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bosib mai Richard Hibbard fydd y diweddaraf i adael rhanbarthau Cymru

Un rheswm mae'r rhanbarthau wedi bod yn anfodlon i arwyddo cytundeb yw ansicrwydd am ddyfodol y Cwpan Heineken, oherwydd un amod bwysig yw y bydd cystadleuaeth Ewropeaidd y tymor nesaf.

Ddydd Iau, dywedodd clybiau Lloegr unwaith eto na fyddan nhw'n cystadlu yng Nghwpan Heineken y tymor nesaf, a'r gred yw mai un dewis fyddai ehangu Uwchgynghrair Lloegr i dderbyn rhanbarthau Cymru hefyd.

Yn siarad yn y Guardian, mae un swyddog dienw yn dweud nad yw Undeb Rygbi Cymru yn gadael i'r rhanbarthau redeg eu busnesau yn llawn, a bod hawl felly iddynt edrych ar bosibiliadau eraill.

Roedd y rhanbarthau wedi cefnogi Cwpan y Pencampwyr, cystadleuaeth gafodd ei chynnig gan y clybiau o Loegr a Ffrainc yn lle'r Cwpan Heineken.

Ond penderfynodd URC yn ddiweddarach y byddai rhaid i'r rhanbarthau chwarae mewn cystadleuaeth oedd yn cael ei weithredu gan European Rugby Cup Ltd.

Gall y rhanbarthau alw cyfarfod cyffredinol o'r undeb er mwyn datgan eu diffyg hyder yn y prif weithredwr.

Tra bod y dadlau yn parhau, parhau i dyfu hefyd mae'r rhestr o chwaraewyr sy'n gadael y rhanbarthau.

Mae'n debyg mai bachwr y Gweilch, Richard Hibbard fydd y nesaf, wrth iddo gael ei gysylltu â chlwb Caerloyw, ac mae sibrydion hefyd y gallai Rhys Priestland adael y Scarlets i ymuno â chlwb Wasps yn Llundain.

Straeon perthnasol