Aelodau Cynulliad yn cofio 'ysbrydoliaeth fyd-eang'

Published
image captionMae Aelodau Cynulliad wedi bod yn talu teyrnged i Nelson Mandela

Cyhoeddodd Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler y bydd baneri'r Cynulliad ar hanner mast ddydd Gwener ac ar ddiwrnod angladd Nelson Mandela.

Wrth son am "fawredd" Nelson Mandela, dywedodd Ms Butler: "Er gwaethaf popeth yr aeth ef fel unigolyn, a phobl dduon De Affrica yn gyffredinol, drwyddo yn ystod y blynyddoedd apartheid, llwyddodd i weithio gyda'r gormeswyr er mwyn sicrhau bod De Affrica yn wlad ddemocrataidd a rhydd i bawb.

"Fe adawodd y byd yn lle gwell oherwydd ei gyfraniad."

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, fod Nelson Mandela yn "ysbrydoliaeth fyd-eang"

'Eicon rhyngwladol'

"Yn fwy nac eicon rhyngwladol, yn fwy na gwaddol oesol; bydd enw a gweithredoedd Nelson Mandela wedi eu hysgrifennu am byth yn ein hanes," meddai.

"Mae ei ysbryd, unplygrwydd a'i wyleidd-dra wedi f'ysbrydoli i, fel y maen nhw, rydw i'n gwybod, wedi ysbrydoli nifer ar draws Cymru - ac ar draws y byd. "

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood y byddai'r hyn y gwnaeth Nelson Mandela ei gyflawni yn para am byth.

"Gall pobl Cymru fod yn falch o fod wedi sefyll gyda Nelson Mandela yn ei frwydr yn erbyn apartheid, rhywbeth y gwnaeth e gydnabod yn ystod ei ymweliad â Chymru yn 1998 pan roddwyd iddo ryddfraint Caerdydd.

"Mae ein meddyliau gyda'i deulu yn y cyfnod trist hwn, ond gallant gymryd cysur o wybod ei fod yn ddyn gwirioneddol fawr a lwyddodd i newid y byd."

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams: "Roedd ei allu i uno cymunedau ac i sicrhau cyfiawnder i wladwriaeth ranedig ac mewn gwewyr yn ddigyffelyb, a bydd ei waddol yn parhau am genhedlaethau i ddod."