Damwain ddifrifol yng Nghwmaman

Cyhoeddwyd

Mae pedwar o bobl wedi eu hanafu yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar yr A4107 yng Nghwmaman yng Nghastell Nedd Port Talbot.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ddigwyddiad oedd yn ymwneud â thri char rhwng Cymmer a Phort Talbot wedi 7:30yh.

Llwyddodd ddiffoddwyr tân i ryddhau pobl gyda thri yn cael eu hachub o un o'r ceir - cafodd ei do ei dorri i ffwrdd gan ddefnyddio offer hydrolig.

Cafodd un arall ei ryddhau o'r ail gar ond roedd y claf olaf yn parhau i fod yn sownd yn y trydydd cerbyd gyda'r nos, nos Iau.

Fe aeth pum ambiwlans a dau gar parafeddyg yno er mwyn rhoi cymorth i'r bobl a anafwyd.

Mae dau ohonynt wedi cael eu cludo i Ysbyty Treforys ac mae un arall wedi mynd i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r heddlu wedi cau'r ffordd i'r ddau gyfeiriad wrth iddyn nhw ddelio â'r sefyllfa.