Cwpan Heineken: Lloegr yn dweud 'na'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd pencampwyr presennol Uwch Gynghrair Aviva, Caerlŷr, yn chwarae yng nghwpan Heineken 2014-15

Mae clybiau Lloegr wedi cadarnhau na fyddan nhw'n cymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth sy'n cael ei threfnu gan yr ERC (European Rugby Championships) eto.

Yr ERC sy'n trefnu'r Heineken Cup ar hyn o bryd, ac yn ddiweddar fe wnaeth clybiau Ffrainc benderfynu newid eu meddwl ynglŷn â gwrthod cymryd rhan yn y gystadleuaeth eto.

Mae undebau rygbi Cymru, Iwerddon, yr Alban a'r Eidal wedi dweud eu bod nhw hefyd o blaid parhau i chwarae mewn cystadleuaeth wedi ei drefnu gan yr ERC.

Mae hyn yn golygu mai dim ond timau Seisnig sydd yn parhau i fod yn cefnogi'r gwpan newydd dan sylw sef y Rugby Champions Cup, ac nhw yw'r unig rai fydd ddim yn chwarae yng Nghwpan Heineken y tymor nesaf os bydd yn mynd yn ei flaen.

'Gweithio mor galed'

Mewn datganiad dywedodd Premiership Rugby: "Mae clybiau Lloegr yn parhau i fod yn unfryd o blaid ail-gadarnhau eu sefyllfa.

"Fe wnaethon nhw ddweud ym Mehefin 2012 na fyddan nhw'n cystadlu mewn cystadlaethau sy'n cael eu rhedeg gan yr ERC o dymor 2014-15 ymlaen...

"Mae clybiau Lloegr wedi gweithio mor galed dros yr 18 mis diwethaf er mwyn cynnig atebion i'r problemau gyda'r cystadlaethau Ewropeaidd presennol a hynny er mwyn darparu platfform cynaliadwy er mwyn tyfu'r gêm mewn gwahanol wledydd.

"Mae'r clybiau Saesnig nawr yn edrych ar opsiynau eraill."

Straeon perthnasol