Swyddi yn y fantol yng nghyngor Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhaid i'r cyngor wneud arbedion o £45m yn ystod y tair blynedd nesaf

Mae'n bosib y bydd cannoedd o bobl yn colli eu gwaith yng nghyngor Abertawe wrth i'r awdurdod orfod gwneud arbedion o £45m yn ystod y tair blynedd nesaf.

Byddai tua 680 o swyddi yn cael eu colli, nifer trwy ymddeoliadau cynnar neu trwy ddiswyddo gwirfoddol yn ystod y tair blynedd nesaf.

Mae 500 o swyddi wedi dod i ben yn barod yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae'r cabinet wedi cyfarfod wythnos yma i drafod sut i arbed arian. Rhai o'r cynigion ydy cau tri o gartrefi gofal y cyngor, cynyddu'r pris ar gyfer cinio ysgol a lleihau'r pres maen nhw'n rhoi i Theatr y Grand.

Gwadu ei bod nhw'n bwriadu gwerthu Stadiwm Liberty neu y Ganolfan Ddinesig mae'r cyngor. Ond maen nhw'n dweud ei bod nhw'n ystyried canoli gwasanaethau gan fod ganddyn nhw 600 o adeiladau yn eu heiddo.

Mae 387 o swyddi wedi ei pennu fel rhai fydd yn mynd yn 2014-2015. Ond dywed llefarydd ar ran y cyngor nad oes yna benderfyniadau wedi eu gwneud ynglŷn â'r cynigion eto:

"Does dim penderfyniad wedi ei wneud ar ein cynigion i arbed arian. Os bydd y cynigion yn cael eu cymeradwyo ddydd Mawrth 10 Rhagfyr yna mi fydd yna ymgynghoriad yn digwydd."

Straeon perthnasol