Plant yn flin eu bod nhw'n byw mewn cymdeithas rhywiaethol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunHolwyd 125 o blant rhwng 10 a 12 oed

Mae oedolion yn aml yn camddeall pam bod plant eisiau gwisgo fel eu bod yn edrych yn hŷn, yn ôl academydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd y gwaith ymchwil ei wneud gan y brifysgol, elusen yr NSPCC a'r Comisiynydd Plant er mwyn cael gwybod agwedd plant at rywioldeb.

Mae rhai wedi dadlau bod lleisiau plant wedi eu hanwybyddu mewn gwaith ymchwil o'r blaen.

Fe holwyd 125 o blant rhwng 10 a 12 oed ac roedd yr ymateb yn wahanol i ragdybiaeth oedolion, meddai'r Athro Emma Renold.

"Mae oedolion yn aml yn camddeall pam bod plant a phobl ifanc yn gwisgo mewn ffordd arbennig, yn siarad am gael cariadon yn ifanc ac yn poeni am y ffordd y maen nhw'n edrych.

"Ond mae eu rhesymau yn wahanol iawn i jest eisiau 'tyfu fyny' yn rhy gyflym.

Parch

"Pan mae merched yn sôn am wisgo sodlau uchel - nid er mwyn edrych yn rhywiol ond i gael parch, i deimlo yn annibynnol ac fel nad ydyn nhw yn cael eu trin fel baw- mae angen i ni feddwl eto am yr hyn sy'n cael ei olygu pan mae plant eisiau 'edrych yn hŷn'."

Mae grŵp trawsbleidiol yn edrych ar y pwnc ar hyn o bryd a dyna wnaeth ysbrydoli'r gwaith ymchwil.

Roedd yr ymateb yn dangos bod y rhai a holwyd yn teimlo yn flin eu bod nhw yn byw mewn diwylliant rhywiaethol a bod eu cyfoedion yn pwyso arnyn nhw i ymddwyn mewn ffordd arbennig.

Ymhlith y plant a holwyd roedd yr ymateb yn cynnwys:

*Maria, 10 oed: "Pan rydych chi yn edrych yn hŷn, dyw pobl wedyn ddim yn eich trin chi fel baw."

*Nico, 12 oed: "Yn yr ysgol (gynradd) roedd yn rhaid i chi gael cariad. Mi oedd yn rheol bron. Os oedd gyda chi gariad mi oeddech chi yn cŵl."

*Aneria, 12 oed: "Dw i ddim yn mynd mas yn aml nawr. Dw i jest yn aros yn fy mhyjamas ... Dw i mor hunan-ymwybodol ... Dw i ddim yn hoffi cerdded heibio dynion."

*Vicky, 11 oed: "Mae 'na rai sylwadau y mae bechgyn ein hoedran ni yn 'u gwneud (am ferched noeth) ac mi ydych chi yn 'u cymryd nhw o ddifri ... Maen nhw mor rywiaethol."

*Maisy, 10 oed: "Roedd lot o'r bechgyn yn gas gyda fi achos 'mod i ddim yn fodlon bod yn gariad ... Wnes i ddweud na ..."

Bydd y gwaith ymchwil yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ac mae'r hyn maen nhw wedi ei ddarganfod wedi bod yn cael ei drafod yn y Senedd.

Straeon perthnasol