Y llifogydd yn effeithio ar bobl y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai ffyrdd wedi eu cau ar hyd arfordir y gogledd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwyntoedd hyd at 70 milltir yr awr a llanw uchel ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn
Disgrifiad o’r llun,
Yn gynharach roedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud wrth bobl i symud eu heiddo i fan diogel
Disgrifiad o’r llun,
Ym Mae Cinmel mae'r dŵr wedi codi ac mae rhybuddion wedi eu rhoi ar gyfer dwy ardal yn Sir y Fflint hefyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys yn helpu dyn o gwch ar ôl ei achub o'i dŷ yn y Rhyl
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r gwyntoedd cryfion barhau weddill y diwrnod
Disgrifiad o’r llun,
Y llanw uchel sydd wedi achosi'r problemau gwaethaf yn y gogledd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Gwasanaeth Tân eu bod nhw wedi cael dros 30 o alwadau am y llifogydd

Straeon perthnasol