Merch 13 oed yn cael ei lladd gan drydan

Cyhoeddwyd

Mae gwasanaeth coffa wedi ei gynnal mewn ysgol yn Y Barri, ar ôl i ferch ifanc gael ei lladd mewn damwain gyda thrydan yn ystod y penwythnos.

Roedd Georgia Marshall, 13 oed o'r Barri yn helpu ei thad i nôl addurniadau Nadolig o'r atig, pan digwyddodd y trychineb.

Roedd hi'n gafael mewn ystol fetel pan wnaeth gwifren fyw ei gyffwrdd. Mi gafodd hi ei lladd gan y sioc drydan.

Mae ei Mam wedi ei disgrifio ar wefan Facebook fel "seren ddisglair."

"Mi fyddai yn dy garu di am byth ac mi fyddai yn gweld dy eisiau tan y diwrnod y byddai farw. Georgia roeddet ti yn anhygoel. Allith geiriau ddim disgrifio y ffordd dw i'n teimlo."

"Dad yn beio ei hun"

Roedd Georgia yn un o saith o blant ac yn edrych ymlaen at addurno'r tŷ ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 30ed. Roedd hi'n fodryb newydd i nith ac wedi prynu anrhegion ar gyfer y ferch fach.

Dywedodd ei chwaer, Amy Bennett, 29: "Prin siarad mae Mam. Mae Dad yn beio ei hun. Dyw aelodau ifengaf y teulu ddim eisiau dathlu'r Nadolig."

Disgybl yn ysgol Bryn Hafren, oedd y ferch 13 oed ac mae gwasanaeth coffa wedi ei gynnal yno. Yn ôl prifathro yr ysgol, Phil Whitcombe, roedd hi'n ferch "hyfryd" a oedd wastad yn "gweithio yn galed ac yn gwrtais".

Mae'r heddlu wedi dweud nad ydyn nhw'n trin y farwolaeth fel un amheus a bod y crwner wedi cael gwybod.