Mwy o sgrinio TB yn ysgol Llanelli

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Science Photo Library
disgrifiad o’r llunBydd dros 300 o ddisgyblion a staff yn cael eu profi dros y dyddiau nesaf

Bydd mwy o sesiynau sgrinio yn cael eu cynnig mewn ysgol yn Llanelli wedi i ddisgyblion ac aelod o staff gael prawf positif am y diciáu.

Fis Hydref, cafodd 122 o blant a 29 aelod o staff brawf am yr haint yn Ysgol y Strade wedi i aelod o staff gael TB.

Yn dilyn y sgrinio yna, mae tri disgybl ac un aelod o staff wedi cael canlyniad positif i'r prawf.

Bydd dros 200 o ddisgyblion yn cael prawf yn ddiweddarach yn y mis.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru nad oedden nhw'n credu bod yr achosion positif yn heintus ac nad oedd risg yn yr ysgol.

Ond fel mesur rhagofalus bydd tua 224 o ddisgyblion ac 80 aelod o staff yn cael y prawf ar Ragfyr 11 a 12.

'Mesur rhagofalus'

Dywedodd Sion Lingard o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Rydym yn pwysleisio i ddisgyblion, rhieni a staff bod achosion o TB sydd yn cael ei drosglwyddo o fewn ysgolion yn brin.

"Mae sgrinio pellach yn cael ei gynnal oherwydd y risg fach bod eraill wedi dal yr haint o fewn yr ysgol.

"Bydd pawb sy'n debygol o fod wedi dod i gysylltiad hefo'r aelod o staff heintus yn cael eu sgrinio."

Mae TB yn haint sydd fel arfer yn effeithio'r ysgyfaint, ond gall unrhyw ran o'r corff gael ei effeithio.

Mae'n cael ei ledaenu wrth i'r bacteria symud yn yr awyr.

Y symptom fwyaf tebygol yw peswch sy'n para am dros dair wythnos, ond gall hefyd achosi pobl i golli pwysau, fod a thymheredd uchel neu chwysu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol