Cyn bennaeth AWEMA yn gwadu twyll

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Nasir Malik yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Mae cyn brif weithredwr elusen lleiafrifoedd ethnig, AWEMA, wedi pledio yn ddieuog i dri chyfrif o dwyll.

Ymddangosodd Nasir Malik, o Brynmill, Abertawe yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Iau.

Mae Mr Malik wedi ei gyhuddo o ddwyn £16,316.36 gan yr elusen, sydd bellach wedi dirwyn i ben.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar Ragfyr 13.

Honnir i Mr Malik dalu cyfanswm o bron i £12,000 o gyfrif yr elusen i'w gyfrif banc personol ar ddau achlysur yn 2010.

Honnir iddo dalu £2,500 i'w gyfrif cerdyn credyd ar Fawrth 26, ac yna £9,417.67 i'w gyfrif banc ar Awst 14.

Mae'r trydydd cyhuddiad yn ymwneud a phrynu polisi yswiriant bywyd ar gyfer Bronwen Malik.

Roedd elusen AWEMA (All Wales Ethnic Minority Association) yn dosbarthu arian cyhoeddus i brosiectau ar draws Cymru er mwyn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cafodd yr elusen ei ddirwyn i ben ym mis Chwefror 2012 wedi iddyn nhw golli eu cyllid.

Straeon perthnasol