Partneriaeth ar gyfer canolfan lorïau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunBBC news grab
disgrifiad o’r llunMae safle Parc Cybi yn un allweddol o fewn ardal fenter Ynys Môn

Mae cwmni buddsoddi Conygar wedi cyhoeddi partneriaeth newydd fydd yn arwain at adeiladu arhosfa i lorïau ger Caergybi gwerth dros £7 miliwn.

Bydd y bartneriaeth gyda chwmni Road King, sy'n is-gwmni i Betfred, yn golygu datblygu a gweithredu'r adnodd newydd ym Mharc Cybi.

Mae'r ddau gwmni wedi addo buddsoddi £2.5 miliwn yr un i'r fenter ar safle 14 erw er mwyn creu arhosfa i 200 o lorïau gydag adnoddau cysylltiedig, ynghyd â deg o unedau i ddarparu cefnogaeth gyflenwol.

Mae'r datblygiad hefyd wedi derbyn dros £2m o arian Ewropeaidd.

Mae'r gwaith o ddatblygu manylion y broses adeiladu, a gobaith y ddau gwmni yw dechrau gweithio ar y safle erbyn gwanwyn 2014 gyda'r adnodd i agor erbyn hydref y flwyddyn nesaf.

Cwmni Road King fydd yn gweithredu'r safle, ac maen nhw eisoes yn gyfrifol am safle tebyg ar yr M6 ger Stafford.

Dywedodd prif weithredwr Conygar, Robert Ware: "Mae hwn yn newyddion gwych i Conygar ac rydym wrth ein bodd medru gweithio gyda Fred a'i gwmni sydd â'r adnoddau ar arbenigedd i sicrhau bod y fenter yma yn llwyddiant mawr."

Dywedodd Fred Done, cadeirydd Betfred: "Mae'r datblygiad yma yn ehangiad pellach o frand Road King ac yn dilyn llwyddiant arhosfan Hollies (ar yr M6).

"Rwy'n falch o fedru gweithio gyda Conygar, ac yn credu y bydd cyfleoedd pellach yn cael eu datblygu gyda nhw yn y dyfodol."

Mae cwmni Conygar hefyd y tu ôl i fenter i godi marina a channoedd o gartrefi yng Nghaergybi.

Fe roddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd i'r fenter honno y llynedd, ac fe benderfynodd Llywodraeth Cymru beidio ag ymyrryd yn y cais er gwaethaf gwrthwynebiad yn lleol.

Dywed Conygar y gallai'r datblygiad hwnnw ddod â 700 o swyddi yn ei sgil.Mae cwmni buddsoddi Conygar wedi cyhoeddi partneriaeth newydd fydd yn arwain at arhosfa i lorïau ger Caergybi gwerth dros £7 miliwn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol