Ffit epileptig: y rheswm tebygol am ddamwain car

Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi clywed mai ffit epileptig oedd y rheswm tebygol pam y cafodd par priod ei lladd mewn damwain car.

Cafodd David Hewitt oedd yn 70 oed ei ladd yn y ddamwain ar yr A545 ym Mhiwmares ym mis Mai. Bu farw ei wraig Wendy, 67 oed yn yr ysbyty ychydig ddiwrnodau wedyn.

Mi hitodd y car gerbyd arall oedd wedi parcio a sgip.

Cafodd marwolaeth ddamweiniol ei gofnodi yn y cwest.