Damwain ffordd: Heddlu'n apelio am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn damwain ffordd ddifrifol ger Penrhyndeudraeth brynhawn dydd Mercher.

Cafodd swyddogion eu galw i'r A487 yn Nhŷ Cae Fali rhwng Penrhyndeudraeth a Llanffestiniog tua 1.30yh.

Roedd dau gar Peugeot 206 arian a Peugeot 406 coch wedi bod mewn gwrthdrawiad.

Mae gan un person anafiadau difrifol, a chafodd tri arall eu hanafu.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhywun welodd y ddamwain yn digwydd, neu oedd yn teithio yn yr ardal ar y pryd, gysylltu â nhw drwy ffonio 101.